Wyższe opłaty drogowe w krajach UE dużym wyzwaniem dla firm transportowych

C

07-02-2024

Unijne przepisy z 2022 roku zakładają uzależnienie wysokości opłat drogowych m.in. od klasy emisji dwutlenku węgla. Pierwsze kraje już wprowadziły nowe stawki, a kolejne już się szykują do zmian.

Od 1 grudnia 2023 roku Niemcy, jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, zwiększyły stawki opłat drogowych. Jest to odpowiedź na unijne przepisy z 2022 roku. Termin wdrożenia przepisów przez państwa członkowskie do marca 2024 roku sprawia, że nasi zachodni sąsiedzi stali się pionierem w dostosowywaniu się do nowej polityki. Na podwyżki zdecydowały się również Węgry oraz Austria. Jaki wpływ mają te zmiany na branżę transportową?

W październiku 2023 roku niemiecki parlament federalny, reagując na rosnące wyzwania związane z emisją CO₂, jako pierwszy przyjął innowacyjny plan dotyczący opłat drogowych. Nowe regulacje zakładają wprowadzenie podwojonej stawki dla pojazdów ciężarowych z silnikiem Euro 6. Opłaty te są powiązane z emisją CO₂. Pierwsza część bazuje na efektywności CO₂ danego pojazdu, czyli ilości emitowanego dwutlenku węgla w stosunku do jego wydajności. Druga zaś uwzględnia dodatkowe zewnętrzne koszty związane z emisją CO₂, w tym wpływ na środowisko naturalne i zdrowie publiczne.

Nowe przepisy dla starych i nowych aut

PROMOCJA

PROMOCJA

Oprócz podwojenia stawek dla ciężarówek Euro VI, podwyżki obejmą również właścicieli pojazdów na gaz ekologiczny – CNG i LNG. Opłaty nie ominą także pojazdów elektrycznych, pomimo tego, że są one ekologiczne. Pozostawienie opłat dla elektryków budzi kontrowersje, w szczególności w kontekście walki z emisją CO₂. – Dlaczego pojazdy elektryczne również mają być obciążane opłatami – zwłaszcza, jeżeli koszty zakupu tego rodzaju aut są zdecydowanie większe? Inwestowanie w pojazdy elektryczne miało przecież pomóc uniknąć dodatkowych opłat. I wreszcie skąd wynika tak drastyczna podwyżka w przypadku pojazdów spalinowych? Te istotne pytania wymagają głębokiej dyskusji – mówi Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Dodatkowe wyzwania elektromobilności

Ubiegłoroczne zakończenie dotacji na elektryczne auta w Niemczech poskutkowało znacznym spadkiem zainteresowania tymi pojazdami. I choć na dzień dzisiejszy nie ma problemu z uch dostępnością, to ten stan rzeczy może się gwałtownie zmienić. Ekspert z TC Kancelarii Prawnej wskazuje, że jeżeli nie rozpocznie się szybka wymiana floty pojazdów, w późniejszym czasie możemy zderzyć się z ich brakiem. – Kolejną trudnością jest ciągły brak postępu w rozwijaniu infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Polsce. Ma to miejsce pomimo tego, że nasza sieć dróg jest stosunkowo nowa i uznawana za jedną z lepszych w Europie – wyjaśnia Dyrektor Operacyjny z TC Kancelarii Prawnej.

Liczenie emisji

W miarę rozwijania się infrastruktury umożliwiającej korzystanie z pojazdów zeroemisyjnych, spodziewane są zmiany legislacyjne, promujące ekologiczne rozwiązania w transporcie. Jedna z nich dotyczy liczenia emisji CO2 i innych gazów dla poszczególnych pojazdów. – Liczenie emisji w sektorze transportu to ważny, przyszłościowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Z tego względu IRU z zadowoleniem przyjęła porozumienie Rady dotyczące podejścia well-to-wheel. Niemniej jednak, istnieją pewne niejasności, szczególnie w kwestii traktowania podwykonawstwa oraz praktyk powszechnych w transporcie drogowym. Dodatkowo niepewność dotyczy także kosztów i biurokracji, które te nowe obliczenia mogą narzucić operatorom transportowym. Propozycja CountEmissions EU, będąca częścią “ekologicznego pakietu towarowego” Komisji Europejskiej ma na celu wprowadzenie wspólnych ram unijnych do obliczania i ujawniania emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem pasażerskim i towarowym. Cieszy fakt, że Rada poparła podejście Komisji i dostosowała propozycję CountEmissions EU do normy ISO 14083, która już funkcjonuje i oferuje metodologię obliczeń opartą na well-to-wheel – tłumaczy Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Zakłócenia w sektorze transportu

Opłaty drogowe muszą wzrosnąć w całej Unii Europejskiej do 2025 roku. Niestety w przypadku zbyt krótkiego terminu wdrożenia nowych przepisów, firmy transportowe będą borykać się ze sporymi wyzwaniami. Podniesienie opłat drogowych w tak krótkim czasie tworzy trudności, szczególnie dla operatorów transportu, którzy muszą dostosować do nowych stawek dotychczasowe umowy, zawierające jedynie klauzule paliwowe. Podwyżki opłat drogowych mogą wpłynąć również na ceny detaliczne, zarówno w Niemczech, jak i poza nimi. Stąd warto, aby kolejne państwa członkowskie przewidziały odpowiedni czas na wdrożenie wyższych stawek opłat drogowych, umożliwiając branży transportu spedycji i logistyki dostosowanie się do nowej sytuacji.

Nowa rzeczywistość dla TSL

Zmiany opłat drogowych wprowadzają nową rzeczywistość dla branży transportowej. Podwyżki najmocniej odczują przewoźnicy, na których spocznie obowiązek regulowania tych należności.
Wyzwaniem będzie również efektywne zarządzanie środkami uzyskiwanymi z opłat drogowych. Dostosowanie systemów opłat do nowych standardów ekologicznych miało zachęcać do dalszych innowacji w dziedzinie ekologicznego transportu, zapewniając jednocześnie zrównoważone i efektywne finansowanie infrastruktury transportowej.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
Truck & Van 03/2021
TSL Biznes 03/2021
C