Relacja – Spotkania Transportowe Warszawa 2024 – wiedza i kontakty pomocne w biznesie

C

06-03-2024

Rozpoczęła się wiosenna edycja Spotkań Transportowych, czyli cykl bezpłatnych konferencji biznesowo-szkoleniowych dla branży transportu drogowego. Pierwsze ze spotkań miało miejsce 28 lutego w Warszawie, a udział w nim potwierdziło ponad dwustu uczestników – głównie właścicieli i menedżerów średniej wielkości firm transportowych.

Spotkania Transportowe w swej formule skupiają się niezmiennie na dostarczaniu najważniejszych i najaktualniejszych informacji, dotyczących bezpiecznego i zyskownego prowadzenia przedsiębiorstw transportu drogowego. Mają też być sposobnością do dalszej integracji branży oraz okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Dlatego struktura tematyczna Spotkań Transportowych zawiera połączenie wystąpień eksperckich oraz prezentację narzędzi wspierających codzienną pracę przewoźników transportu drogowego.

Rozpoczynając wiosenną rundę Spotkań Transportowych, wspólnie z gronem partnerów i ekspertów zajęliśmy się tematami zarówno bieżącymi i istotnymi tu i teraz, jak i bardziej perspektywicznymi, które czekają przewoźników w bliższej i tej bardziej odległej przyszłości. Takie są bowiem realia transportu. Przewoźnicy, by efektywnie pracować na tym niełatwym rynku powinni radzić sobie zarówno z bieżącymi wyzwaniami, ale te być gotowymi na te nadchodzące. Już dziś muszą je zauważać i zawczasu podejmować odpowiednie kroki oraz dobierać właściwe narzędzia i rozwiązania, które pozwolą im poradzić sobie z nowymi wyzwaniami w przyszłości.

Podczas pierwszej tegorocznej konferencji, wraz z ekspertami zajęliśmy się ostatnimi zmianami w prawie, które mają bezpośredni wpływ na branżę transportową. Choć od niektórych zmian, np. w Kodeksie Pracy czy Ustawie o delegowaniu kierowców minęło już kilka miesięcy, to właśnie teraz – bogatsi o doświadczenia i pierwsze wnioski – eksperci przeanalizowali je ponownie, by przedstawić uczestnikom nie tylko zakres zmian, ale i podzielić się konkretnymi wskazówkami i interpretacjami, wynikającymi z pierwszych doświadczeń praktycznych.

PROMOCJA

PROMOCJA

Konrad Urban z Kancelarii Transportowej TransCare skupił się na nowych zasadach rozliczania kierowców, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przybliżając m.in. zakres elementów wypłaty (czy pokrycia kosztów) wolnych od podatku dochodowego lub składek ubezpieczeń społecznych.

Jarosław Bokiewicz z Kancelarii Transportowej Legaltruck przybliżył wybrane, ubiegłoroczne zmiany w Kodeksie Pracy oraz ich praktyczne aspekty dla branży transportowej, w tym w szczególności kwestie równoległego zatrudnienia kierowców w kilku przedsiębiorstwach, dodatkowych zapisów w regulaminach pracy czy kontroli trzeźwości pracownika.

Małgorzata Głuszek z biura rachunkowego Agalan kompleksowo przedstawiła temat nadchodzącego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) który, choć odroczony, to budzący słuszne obawy i pytania wśród przedsiębiorców. Prelegentka omówiła temat bardzo szczegółowo, wskazując jednocześnie potencjalne zagrożenia i obszary wymagające szczególnej uwagi u przewoźników.

W części konferencyjnej nie zabrakło też tematów bardziej przekrojowych i uniwersalnych.

Łukasz Chwalczuk z Kancelarii Prawnej Iuridica porównał prawa i obowiązki firmy transportowej oraz jej odpowiedzialność w różnych krajach UE jeśli chodzi o kwestię terminowego załadunku i rozładunku, spóźnienia, minimalny fracht czy postojowe. Ekspert wykazał szereg zapisów, które dają przewoźnikom określone prawa, a z których większość z nich nie korzysta, bo patologiczna „praktyka biznesowa” jest zupełnie inna. To jeden z elementów, w którym przewoźnikom należne im pieniądze po prostu przeciekają między palcami.

Obszary, w których warto poszukiwać zaginionych zysków i wyciekających pieniędzy w firmie transportowej, wykazał w swej prelekcji Maciej Broński z Kancelarii Transportowej Legaltrans. Omówił on kilkanaście punktów, z pozoru błahych i oczywistych, w których przedsiębiorcy tracą pieniądze przez drobne zaniedbania, niedopatrzenia lub brak świadomości. Prawnik wskazał też narzędzia ułatwiające odzyskiwanie należnych przewoźnikowi pieniędzy od opieszałych kontrahentów. W trudnej sytuacji rynkowej konsekwentne i skrupulatne odzyskiwanie należności jest szczególnie ważne dla ciągłości biznesu i nie powinno być traktowane po macoszemu.

Przy poważniejszych kryzysach finansowych i braku płynności przewoźnicy niekiedy stają przed wizją upadłości i bankructwa. O tym, jak wyjść silniejszym z kryzysu, czyli o narzędziach restrukturyzacji i upadłości oraz ochronie majątku referowali radcowie prawni: Paweł Lewandowski z Legal Logistics oraz Marlena Mejsak z kancelarii Bielarczyk Mejsak Mieszkowski.

Damian Bartnikowski uczulił przewoźników w temacie dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz podstawowych zasad prowadzenia biznesu transportowego, by zapobiec jej utracie oraz minimalizować ryzyka kar nakładanych przez ITD.

Dagmara Trusewicz z Fundacji TruckersLife poruszyła istotny aspekt współpracy i budowania relacji pomiędzy przewoźnikami, a kierowcami. To oni są kluczowymi pracownikami, mającymi niebagatelny wpływ na funkcjonowanie firmy transportowej. W czasach kadrowych niedoborów, zbudowanie mocnej relacji pomiędzy przewoźnikiem a kierowcą nabiera szczególnego znaczenia.

Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska sięgnął nieco w przyszłość i postawił przed uczestnikami retoryczne pytanie o utopijną wizję transportu zgodnego z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Skupiając się tylko i wyłącznie na aspektach finansowych wykazał dalekie oderwanie od realiów oraz liczne absurdy i nieracjonalność kierunku działań wymuszanych przez pakiet Fit for 55.

Uzupełnieniem prelekcji prawnych i eksperckich był szereg prezentacji przybliżających przewoźnikom konkretne rozwiązania i narzędzia, pomocne czy wręcz niezbędne w bezpiecznym i zyskownym prowadzeniu firmy transportowej w dzisiejszych czasach. Partnerzy konferencji przedstawili uczestnikom m.in. narzędzia telematyczne, rozwiązania finansowe, nowoczesne i ekonomiczne pojazdy czy nowatorskie narzędzia organizacyjne (jak np. leasing kierowców). Oprócz prelekcji i prezentacji, przewoźnicy mieli sposobność pogłębić poruszane tematy w czasie rozmów kuluarowych podczas przerw networkingowych.

Kolejna odsłona Spotkań Transportowych już 19 marca w Katowicach. Zapraszamy wszystkich właścicieli i menedżerów firm transportowych oraz pracowników działu transportu drogowego do bezpłatnego udziału. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez formularz na stronie konferencji: katowice.spotkaniatransportowe.pl/wiosna

W kolejnych miesiącach Spotkania Transportowe odbędą się również w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Więcej informacji na stronie www.spotkaniatransportowe.pl

     

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
Truck & Van 03/2021
TSL Biznes 03/2021
C