Pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz działania poszczególnych służb w niemal wszystkich Państwach europejskich mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie transportu drogowego. Na wszelkie analizy i oceny wpływu długofalowego na transport i logistykę przyjdzie jeszcze czas.

Teraz postarajmy się przede wszystkim działać sprawnie, racjonalnie i bezpiecznie oraz pomagać sobie wzajemnie, również w kwestii dostępu do informacji.

>> Transport drogowy co do zasady może funkcjonować, póki co bez względu na przewożony towar. Kierowcom i przedsiębiorcom zaleca się szczególne środki ostrożności, w szczególności ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami, wyposażenie kierowców w środki dezynfekcyjne, maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

> Wiele krajów europejskich ogranicza lub zamyka swoje granice, jednak NIE DOTYCZY to transportu towarów, który ma odbywać się bez zakłóceń, ale niekiedy na specjalnych warunkach. W niektórych krajach (np. Włochy) dopuszczony jest ruch tylko i wyłącznie w celu załadowania lub rozładowania towarów.

> Większość polskich przejść granicznych funkcjonuje, ale na wielu z nich tworzą się kilkugodzinne kolejki (zwłaszcza na granicy z Niemcami i Czechami).

> Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są obowiązkowej kwarantanny. Dotyczy to tylko kierowców poruszających się pojazdami ciężarowymi podczas wykonywania transportu drogowego rzeczy. Kierowca, który pozostawił pojazd za granicą, a wraca np. busem (pasażerskim) w celu odebrania odpoczynku tygodniowego będzie podlegał normalnej procedurze kwarantanny domowej.

> Niektóre kraje (na chwilę obecną Hiszpania, Belgia, Norwegia) decydują, że w tym okresie nie będą karały kierowców i przedsiębiorców za naruszenie czasu pracy kierowców. Oczywiście we wszystkim należy zachować zdrowy umiar i bezpieczeństwo.

> W niektórych krajach zawiesza się też weekendowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych (wykonujących transport art. spożywczych lub higienicznych)

> Pamiętajmy, że w wyjątkowych sytuacjach kierowca ma prawo niezastosować się do przepisów 561/2006 korzystając m.in. z zapisów art. 12 lub odwołując się wprost do działania w tzw. stanie wyższej konieczności.
Należy jednak przy tym możliwie dokładnie udokumentować faktyczne przyczyny odstąpienia od przepisów, w szczególności dokonać opisu na wydruku lub tarczce tachografu. To szczególnie ważne w przypadku np. późniejszych kontroli w przedsiębiorstwie lub innego postępowania administracyjnego/cywilnego lub karnego, by móc jasno i klarownie wyjaśnić sytuację sprzed paru tygodni.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia komunikatów przede wszystkim poprzez media społecznościowe.

Wszystkie informacje związane z bieżącą sytuacją koronawirusową oznaczamy tagiem #koronawirus