Branża budowlana to silny sektor polskiej gospodarki – stanowi trzecie źródło PKB w Polsce. Należą do niej nie tylko potężne firmy, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcąc osiągnąć sukces, muszą wyprzedzać konkurencję, m.in. poprzez wdrażanie nowych energooszczędnych, ekologicznych technologii, wydłużanie żywotności maszyn oraz ograniczanie kosztów. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Lubricants, w Polsce aż 72% przedstawicieli branży budowlanej jest zdania, że oszczędności może przynieść prowadzenie skutecznej strategii konserwacji urządzeń oraz maszyn.

Od koparek, spycharek i pogłębiarek, przez dźwigi i betoniarki aż po pojazdy do transportu ciężkiego. Każdą maszynę czy pojazd budowlany łączy jedno – muszą być wydajne i w pełni sprawne. Awarie sprzętu mogą wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na naprawy i części zamienne, opłaty za wynajęcie maszyn zastępczych, godziny nadliczbowe operatorów, a nawet kary za niedotrzymanie terminów wykonania robót. Warto zatem dbać o urządzenia budowlane, zwracając szczególną uwagę na układy i ich podzespoły, które pracują w najcięższych warunkach i są najbardziej narażone na uszkodzenia. Kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz bezawaryjność maszyn budowlanych ma prowadzenie przemyślanej gospodarki smarnej. W tym wybór wysokiej jakości smarów, olejów hydraulicznych i silnikowych oraz olejów do mostów napędowych i skrzyń biegów, a także efektywne zarządzanie nimi.

Niedoceniony potencjał
Jak pokazują wyniki badania Shell Lubricants, aż 88% polskich firm budowlanych priorytetowo traktuje wydłużenie żywotności maszyn i urządzeń. Choć przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści płynące z proaktywnego podejścia do konserwacji floty, to jednak nie wszystkie firmy wdrażają taką strategię. Równo 50% respondentów przyznało, że ten obszar jest często niedoceniany, dopóki nie wystąpi awaria. Prawie połowa badanych (40%) uważa, że kierownictwo wyższego szczebla nie docenia znaczenia konserwacji i prowadzenia efektywnej gospodarki smarnej.

Do poważnych problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa budowlane należy także zaliczyć braki kadrowe, presję związaną z koniecznością ograniczania kosztów i maksymalizacją zwrotu z inwestycji oraz niewystarczająca wiedza pracowników na temat konserwacji maszyn i prowadzenia racjonalnej gospodarki smarnej. Przemawiają za tym wyniki badania Shell Lubricants. W Polsce 40% respondentów przyznaje, że w firmach, w których pracują, brakuje personelu, aż 76% uważa, że pracownicy odpowiedzialni za konserwację maszyn i urządzeń powinni przejść dodatkowe szkolenie z zakresu smarowania. Ponadto, 82% badanych jest zdania, że ich przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia dostawcy środków smarnych, który mógłby podzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Firmy budowlane stoją więc przed wyzwaniami, które mogą hamować ich rozwój lub mu sprzyjać. Kluczem do sukcesu jest otwartość na zmiany i współpracę z zewnętrznymi specjalistami, którzy mogą pomóc uzupełnić luki w wiedzy pracowników, mówi Rober Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska