Wielton reorganizuje kierownictwo. Na funkcję prezesa zarządu powołano Pawła Szataniaka, większościowego współudziałowca i dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

 

Obecny prezes zarządu Mariusz Golec obejmuje w nowej strukturze funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu, dyrektora generalnego Grupy Wielton. Jednocześnie na funkcję dyrektora finansowego Grupy powołany zostaje Piotr Kamiński były członek rady nadzorczej spółki.

Zmiana wynika z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie. Wielton wydziela także działalność głównego zakładu produkcyjnego Grupy w Wieluniu, aby docelowo stanowił odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Polska. Na czele oddziału stanie Piotr Kuś, który został powołany na wiceprezesa zarządu Wielton S.A. w funkcji dyrektora generalnego jednostki.

Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania oraz łatwiejsza adaptacja Grupy do zmian rynkowych. Ostatnie pięć lat rozwoju Grupy Wielton to okres niezwykle dynamicznego wzrostu organicznego, jak i akwizycyjnego. Zgodnie ze strategią dywersyfikacji geograficznej i produktowej, Grupa dokonała przejęć renomowanych, zagranicznych producentów. Do składu Grupy Wielton dołączył m.in. francuski Fruehauf, brytyjski Lawrence David oraz niemiecki producent pojazdów specjalistycznych Langendorf. Zapewniło to wieluńskiej Grupie skokowy wzrost wyników operacyjnych i finansowych. W okresie 2015-2019 Grupa odnotowała niemal trzykrotny wzrost sprzedaży wolumenowej z 7 036 do 20 824 szt., co przełożyło się na prawie czterokrotny wzrost przychodów (z 630,3 mln zł w 2015 r. do 2 343,2 mln zł w 2019 r.). Jednocześnie Grupa Wielton utrzymała trzecią pozycję wśród czołowych europejskich producentów przyczep i naczep oraz awansowała na 8 pozycję w swojej branży na świecie.

W odpowiedzi na rozwój Grupy, wieluński producent podjął decyzję o ewolucji struktury organizacyjnej. Zmiana jest zgodna ze strategią wzrostu Wielton 2020, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami Grupy i możliwymi do uzyskania synergiami. Zakłada również skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych spółek i zakładów Grupy oraz sprawniejszą i skoordynowaną decyzyjność.

– Wprowadzona zmiana jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju organizacji. Międzynarodowy charakter Grupy Wielton oraz ambitne cele wzrostu wymagały dostosowania dotychczasowej struktury organizacyjnej do skali biznesu. Zachowujemy sprawdzony federalny charakter naszej Grupy, a jednocześnie ujednolicamy centralny nadzór nad spółkami. Mój udział w zarządzie jest gwarancją skrócenia procesu decyzyjnego na poziomie Grupy, a tym samym większej dynamiki i efektowności zarządczej, tak ważnej w obecnej sytuacji rynkowej, ale przede wszystkim wypracowania korzyści dla wszystkich akcjonariuszy spółki w postaci wzrostu jej wartości. Swoją rolę widzę w kreowaniu wizji oraz wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wielton – powiedział Paweł Szataniak, prezes zarządu Wielton S.A.

Wzmocniono strukturę zarządczą zakładu w Wieluniu wydzielonego w formie oddziału spółki Wielton Polska. Jego zarządzaniem zajmie się Piotra Kuś, który objął funkcję wiceprezesa Wielton SA, dyrektora generalnego oddziału Wielton Polska. Tomasza Śniatała objął stanowisko członka zarządu, dyrektora finansowego oddziału, Włodzimierz Masłowski został członkiem zarządu, dyrektorem rynków wschodnich i rynku agro, natomiast Andrzej Mowczan objął stanowisko członka zarządu, dyrektora komercyjnego.