Lontex zaprasza reprezentantów firm transportowych do wzięcia udziału w konkursie ,,Wzorowy kierowca 2019″. Konkurs jest przeznaczony dla kierowców zawodowych zainteresowanych tematyką prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie stosowania przepisów oraz tachografów cyfrowych, co może przełożyć się na oszczędności przedsiębiorstw transportowych wynikające z braku kar za powstałe wykroczenia.