Toyota pracuje nad nowym urządzeniem, które w kontakcie z powietrzem, pod wpływem światła słonecznego produkuje wodór – bez żadnych kosztów. Pomysł ten stanowi punkt wyjścia do badań naukowych, prowadzonych wspólnie przez Toyota Motor Europe oraz Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Differ).

Wspólny projekt badawczy Toyoty i Differ o nazwie LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) otrzymał grant z publiczno-prywatnego funduszu NWO ENW PPS2. Celem projektu jest opracowanie urządzenia, które będzie absorbować parę wodną i wyodrębniać z niej wodór oraz tlen przy użyciu energii słonecznej.

Podstawowe cele – prosta i tania produkcja wodoru
Naukowcy z Differ i Toyoty poszukują innowacyjnych metod bezpośredniej produkcji wodoru z wilgotnego powietrza. Głównym celem tych badań jest ograniczenie zależności od paliw kopalnych oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Wodór to ekologiczne paliwo do różnego rodzaju pojazdów, które można traktować jako wygodny magazyn energii odnawialnej. Wodór w reakcji z tlenem w ogniwach paliwowych uwalnia energię elektryczną, a jedynym produktem ubocznym tego procesu jest para wodna.

Badania prowadzą specjaliści z ośrodka rozwojowego Advanced Material Research przy Toyota Motor Europe wspólnie z zespołem Catalytic and Electrochemical Processes for Energy Applications w instytucie Differ, którego szefem jest dr Mihalis Tsampas. Najważniejszą innowacją w projekcie jest wyodrębnianie wodoru z pary wodnej zamiast wody w stanie ciekłym, która to metoda jest szeroko stosowana na świecie.

„Zajmowanie się wodą w stanie gazowym zamiast ciekłego ma wielezalet” – wyjaśnia dr Mihalis Tsampas. – „Ciecze powodują pewneproblemy techniczne, takie jak niepożądane tworzenie siępęcherzyków. Co więcej, dzięki zastosowaniu pary wodnej, niepotrzebujemy kosztownych instalacji do oczyszczania wody. A dziękitemu, że korzystamy z wilgoci występującej w otaczającym powietrzu,nasza technologia może służyć także w oddalonych miejscach, gdzie nie ma dostępu do wody”.