Firma WABCO Holdings Inc. (NYSE: WBC), wiodący globalny dostawca technologii poprawiających bezpieczeństwo, efektywność i łączność pojazdów użytkowych, ogłosiła wprowadzenie TRAXEE™, swojego nowego systemu zarządzania flotą (FMS), dostosowanego do specjalnych potrzeb operatorów małych i średnich komercyjnych flot. WABCO wykorzysta swoją rozbudowaną sieć dystrybutorów i serwisu w celu wsparcia wdrożenia produktu w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Turcji od początku lipca 2018.

System zarządzania flotą TRAXEE oferuje operatorom mniejszych flot kilka kluczowych dla działalności funkcji bez konieczności prowadzenia znaczących inwestycji kapitałowych lub zarządzania kosztami ogólnymi. System TRAXEE, wdrożony w formie skalowalnego i szybko zwracającego się rozwiązania, umożliwia operatorom lepsze koordynowanie mocy floty, zarządzanie aktywnością kierowców i doskonalenie wydajności administracyjnej. System zapewnia również aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym dla poszczególnych ciężarówek i kierowców, a jednocześnie pomaga osiągnąć zgodność z przepisami prawa dotyczącymi tachografów w całej Europie i Turcji.

„Małe i średnie floty komercyjne spełniają bardzo ważną rolę w branży logistyki i transportu, a pionierskie rozwiązanie TRAXEE oferowane przez WABCO odnosi się do wzrastającego popytu tego sektora – mówi Nick Rens, Prezes WABCO Usługi Posprzedażne, Cyfrowe Usługi dla Klientów, Pion Naczep i Pojazdów Niedrogowych. – Jako kolejne z wyróżniających rozwiązań WABCO dla flot każdej wielkości TRAXEE oferuje małym i średnim firmom przystępną cenowo drogę usprawniania obsługi klienta, przy jednoczesnym doskonaleniu własnych wyników operacyjnych.”

Aplikację TRAXEE można obsługiwać na komputerach stacjonarnych, jak również na różnorodnych urządzeniach mobilnych. Jednostkę pokładową TRAXEE można szybko zainstalować w każdej ciężarówce, a zebrane dane są przesyłane bezpośrednio do menadżera floty wspierając podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym. Dostarczane z pełnym wyposażeniem, z GPSem w standardzie, TRAXEE umożliwia również precyzyjne określenie lokalizacji ciężarówki. Pokładowa jednostka może również łączyć się z cyfrowym tachografem ciężarówki oraz systemem Controller Area Network (magistralą CAN). Daje to menadżerowi floty podgląd okresów jazdy i odpoczynku, jak również kluczowych danych dotyczących wyników, w tym zużycia paliwa i sprawozdawczości ECO, w czasie rzeczywistym. TRAXEE wzmacnia również sprawność floty i komunikacji z klientem, w tym zdolność do podawania dokładnych informacji na temat statusu dostawy oraz zapewnia różnorodne automatyczne alarmy i powiadomienia.

WABCO będzie prezentować TRAXEE na wielu targach i wystawach branży pojazdów i flot komercyjnych przez cały 2018 rok, w tym na Pokazach Pojazdów Komercyjnych IAA w Hanowerze od 20 do 27 września 2018 r.

Peter Bal, wiceprezes i lider Pionu Usług Cyfrowych w WABCO opowiada o wdrożeniu TRAXEE

  • Obecnie na rynku dostępne jest wiele rozwiązań telematycznych i cyfrowych, a więc po co WABCO wprowadza TRAXEE, i jak to rozwiązanie pasuje do Waszej oferty wyrobów?

Jako globalny wiodący dostawca technologii i usług poprawiających bezpieczeństwo, efektywność i łączność pojazdów użytkowych, WABCO stale opracowuje wiodące w branży rozwiązania odnoszące się do potrzeby rynkowych, wspierające naszych klientów w osiąganiu sukcesów w działalności. Nasze zaawansowane rozwiązania telematyczne i do zarządzania flotą odgrywają coraz ważniejszą rolę w tym zakresie.

W przypadku TRAXEE, stanowiącego część naszego nowego pionu usług cyfrowych dla klientów, zaprojektowaliśmy nowe rozwiązanie telematyczne umożliwiające mniejszym flotom skorzystanie z wielu możliwości, które może zaoferować zaawansowane wsparcie zarządzania flotą. Ponieważ mniejsze floty często znacznie bardziej odczuwają presję związaną z kosztami i marżami, inwestycja w wysoce zaawansowane rozwiązanie do zarządzania flotą niekoniecznie jest dla nich korzystne. Poza znaczącymi barierami kosztowymi, wysoce zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą często oferują funkcje i parametry, które są odpowiedniejsze dla większych flot, a nie są dostosowane do specjalnych potrzeb mniejszych flot.

I właśnie w tym zakresie WABCO ma wyjątkową możliwość udzielenia pomocy. TRAXEE to wysokiej jakości samoobsługowe rozwiązanie oferujące ekonomicznie wycenione parametry dopracowane specjalnie pod kątem zwiększania efektywności operacyjnej mniejszych flot. Dostępne po bardzo konkurencyjnej miesięcznej opłacie już od 20 euro za pojazd za miesiąc, TRAXEE idealnie uzupełnia rozwiązania i usługi zarządzania flotą klasy premium dla większych flot oferowane przez należące do WABCO Transics.

 

  • Działalność transportowa jest wysoce konkurencyjna, a o zamówienia trwa ostra walka. A więc w jaki sposób TRAXEE pomaga mniejszym flotom osiągnąć korzyści na rynku?

Wszystkie firmy transportowe muszą być elastyczne i wysoce efektywne kosztowo. Efektywne konkurowanie z dużymi graczami stanowi szczególne wyzwanie dla mniejszych flot, gdyż mają one mniej ciężarówek i pracowników, a stoją w obliczu wzrastających administracyjnych i prawnych wymagań, do których muszą się odnieść.

TRAXEE pomaga w radzeniu sobie z tą presją, ułatwiając właścicielom mniejszych flot dostęp w czasie rzeczywistym do danych krytycznych. Możliwość tę daje zwykłe zainstalowanie Jednostki Kontroli Elektronicznej (ECU) w ciężarówce zapewniające łączność, ze wsparciem wizualizacji danych poprzez aplikację sieciową. Na przykład TRAXEE zapewnia zautomatyzowane raporty zużycia paliwa i zachowania podczas jazdy, jak również zdalne odczyty tachografu i podgląd statusu ciężarówki/kierowcy w czasie rzeczywistym. Czasy działania i tachografu są szybko pobierane i przesyłane do aplikacji sieciowej. Poza ułatwieniem szybkiego wyliczania wynagrodzenia, rozwiązanie zwiększa sprawność i elastyczność obsługi klienta i zmniejszenia nieefektywności operacyjnej. Zmniejsza również obciążenie administracyjne. Dodatkowo TRAXEE zapewnia bezpośrednią komunikację pomiędzy menadżerami floty a kierowcami, umożliwiając szybkie powiadamianie o zmianach trasy oraz pomoc w unikaniu zatorów drogowych.

TRAXEE zapewnia kluczowe dla działalności parametry pomagające małym flotom zwiększyć konkurencyjność bez potrzeby korzystania z kosztowniejszych dostosowanych indywidualnie usług zarządzania flotą klasy premium, których wymagają większe firmy transportowe i logistyczne.

 

  • Podobnie, jak w przypadku innych nowoczesnych produktów do zarządzania flotą, TRAXEE przez cały czas zbiera dane. A więc w jaki sposób zapewnia się bezpieczne przetwarzanie wszystkich zebranych informacji?

WABCO traktuje ochronę danych klientów z najwyższym priorytetem. TRAXEE zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić, że wszystkie systemy działają w sposób bezpieczny i optymalny. Wszystkie dane są zbierane przez jednostkę telematyczną TRAXEE, która wykorzystuje potężne serwery zlokalizowane w dobrze zabezpieczonym centrum danych. Jednostka jest wyposażona w moduł GPS, który może precyzyjnie namierzyć dokładną lokalizację ciężarówki, oraz w moduł GPRS przesyłający wszystkie zebrane dane przez wbudowaną kartę SIM do przypisanej do klienta bazy danych. Sama baza danych jest podłączona poprzez bezpieczne łącze internetowe do portalu dostępnego wyłącznie dla upoważnionych użytkowników z pojedynczego wydzielonego konta. Pomaga to zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

 

  • Ogólnie, jak wygląda aktualna sytuacja rynkowa w przypadku rozwiązań dla zarządzania flotą?

Widoczny jest wyraźny potencjał dla zwiększania efektywności flot przez wdrażanie rozwiązań zarządzania flotą zapewniających wartość dodaną. Chociaż można podejrzewać, że rozwiązanie do zarządzania flotą to wymaganie podstawowe dla dużych flot, w rzeczywistości obecnie jedynie około 18% pojazdów komercyjnych w UE i jedynie 9% naczep jest wyposażone w telemetryczne systemy zarządzania flotą.

Jednakże systemy zarządzania flotą mają coraz większą rolę do odegrania, zapewniając zróżnicowanie i wartość dla flot różnej wielkości poprawiając zarządzanie aktywnością pojazdu i kierowcy, realizację dostaw i wprowadzanie szybkich zmian. To sprawia, że floty są wydajne i oraz są w stanie wyprzedzić konkurencję. Przygotowanie na przyszłość i bezproblemowe połączenie ma podstawowe znaczenie dla flot. Przy przesunięciu w stronę w pełni zdigitalizowanych usług, zmieniają się również całkowicie oczekiwania naszych klientów. Na przykład chcą oni śledzić swoje zamówienia w czasie rzeczywistym przy zwiększonej przejrzystości operacyjnej zapewniającej większą sprawność i elastyczność we wspieraniu swoich klientów. Dzięki TRAXEE każda firma transportowa, bez względu na wielkość floty, ma teraz dostęp do zaawansowanych rozwiązań telematycznych pozwalających osiągnąć ten cel.

 

  • Przy stałym wzroście istotności rozwiązań cyfrowych, w jaki sposób WABCO kieruje tą zmianą i jaką rolę systemy telematyczne, takie, jak TRAXEE, odegrają w przyszłości?

Cyfryzacja stanowi zarówno znaczące wyzwanie jak i oferuje ekscytujące możliwości dla branży pojazdów komercyjnych. Nie chodzi tu już tylko o szybkie połączenie z internetem lub o zapewnienie mobilnych urządzeń dla wszystkich kierowców i menadżerów floty – cyfryzacja kieruje zmianami dotyczącymi wszystkich aspektów branży pojazdów komercyjnych.

Aby utrzymać konkurencyjność, każdy operator floty potrzebuje szybkiego dostępu do istotnych danych przez cały czas i z dowolnego miejsca, co pomoże, na przykład, osiągnąć efektywne zarządzanie kosztami, zgodność, sprawozdawczość EKO, zadowolenie klienta i bezpieczeństwo. Jednakże potencjał większości ze współcześnie generowanych danych nie jest nawet w pełni wykorzystywany.

Prowadzi to do ważnych pytań na temat możliwości maksymalizowania i wykorzystywania wszystkich tych danych do kształtowania nowych usług i rozwiązań. Dlatego też firma WABCO założyła ważny nowy pion przedsiębiorstwa. Pion Cyfrowych Usług Dla Klientów WABCO ma za zadanie dostarczanie nowych rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu wykorzystują możliwości big data i nowych technologii cyfrowych, pomagając zapewnić zwiększoną efektywność przez cały czas. Wykorzystanie wzrastających mocy i możliwości rozwiązań telematycznych i zarządzania flotą zapewni, że nie tylko zyskają one na istotności w przyszłości, ale staną się w końcu istotnym standardowym parametrem dla każdej firmy i operatora transportu na całym świecie.