Przedstawiciele konsorcjum BioLNG EuroNet poinformowali o powziętym zobowiązaniu do promowania rozwoju LNG (skroplonego gazu ziemnego), jako paliwa stosowanego w transporcie drogowym w Europie w ramach nowej infrastruktury. Powinna ona przyczynić się do wykorzystywania LNG na szeroką skalę.

Dzięki działaniom podejmowanym niezależnie przez każdego z członków konsorcjum, czyli Shell, Disa, Scania, Osomo i Iveco, na drogach pojawi się 2000 więcej pojazdów ciężarowych o silnikach napędzanych LNG. Ponadto zbudowanych zostanie 39 stacji LNG oraz zakład produkcyjny BioLNG w Holandii.

Stacje LNG będą stanowić część ogólnoeuropejskiej sieci. Powstaną na terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii. Zostaną rozmieszczone co 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowych – od Hiszpanii po wschód Polski.

LNG jest coraz bardziej przystępnym cenowo paliwem dla pojazdów ciężarowych, dzięki czemu, w miarę rozwoju sektora transportowego, stanie się ważnym źródłem energii. Chcemy oferować naszym klientom energię o niższym poziomie emisji dwutlenku węgla, a nowe stacje LNG są istotnym elementem tej układanki. Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy europejscy kierowcy będą mogli zacząć z nich korzystać – podkreślił Istvάn Kapitάny, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Shell.

Przewiduje się, że zakład BioLNG będzie w ciągu roku produkował 3000 ton BioLNG. W procesie produkcji wykorzystywany będzie biometan uzyskiwany z odpadów. BioLNG będzie sprzedawany użytkownikom końcowym za pośrednictwem sieci stacji LNG.

Program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliwa i dotacje, które są niezbędne w przypadku idących z duchem czasu klientów, chcących zainwestować w nowe pojazdy ciężarowe, pomimo dodatkowych kosztów początkowych. LNG, który zmniejsza emisję dwutlenku węgla o około 20 proc., jest obecnie szerzej dostępny. Zmniejszający emisję CO2 o ponad 90 proc. biogaz może, w miarę wzrostu jego produkcji, być w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym – powiedział Jonas Nordh, dyrektor ds. zrównoważonych rozwiązań transportowych w Scania.

Celem konsorcjum BioLNG EuroNet jest propagowanie LNG, jako paliwa wykorzystywanego w transporcie drogowym w Europie.