W ramach projektu „Pierwszopomocni na drodze” zaplanowanych zostało dziesięć szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia skierowane głównie do kierowców zawodowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z każdym tygodniem zaplanowane zostały nowe wydarzenia. Projekt potrwa do końca wakacji.

Już od 13 lipca 2018r. na MOP Rudka (Autostrada A4) w ramach szkoleń na MOP-ach, nasz Partner – Stowarzyszenie „Truckers Life” prowadziło będzie badania profilaktyczne stanu zdrowia kierowców oraz pomiar składu ciała realizowanego za pomocą analizatora Tanita, który dotyczył będzie głównie: wieku metabolicznego, masy tkanki tłuszczowej, masy tkanki beztłuszczowej, masy ciała, zawartości wody w organizmie oraz proporcji między masą tkanki tłuszczowej i masą mięśni i BMR czyli wskaźnika podstawowej przemiany materii w kcal.
Na zlecenie Fundacji Truckers Life badania wykona Koło Naukowe Dietetyków z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Każde kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu to kolejnych kilkudziesięciu przeszkolonych kierowców. Organizatorzy spodziewają się co najmniej 300 osób. Szkolenia, które już się odbyły pokazują skalę potrzeb w tym obszarze. Poziom wyszkolenia i wiedzy kierowców zawodowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest niski. Szczególnie jeśli chodzi o korzystanie z urządzenia AED. Podobnie jest ze świadomością w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jak zapowiada organizator na kolejnych szkoleniach będzie starał się docierać do jak największej grupy odbiorców.

Cały realizowany cykl, kończący się wraz z wakacjami da obraz poziomu wyszkolenia i określi potrzeby związane z dalszą edukacją. To pozwoli również na określenia kolejnych działań w ramach projektu „Pierwszopomocni na drodze” już w 2019 roku.
Kolejne będą organizowane na MOP-ach wg poniższego harmonogramu:
– 13 lipca, MOP II Rudka A4 (kierunek Kraków)
– 20 lipca MOP III Oleśnica Mała A4 (kierunek Wrocław)
– 27 lipca MOP II Rudka A4 (kierunek Kraków)
– 3 sierpnia, MOP II Krzyżanów Zachód A1 (kierunek Katowice)
– 10 sierpnia, MOP II Krzyżanów Zachód A1 (kierunek Katowice)
– 24 sierpnia, MOP III Brwinów A2 (kierunek Warszawa)
– 31 sierpnia, MOP III Brwinów A2 (kierunek Warszawa)

Projekt Pierwszopomocni na drodze wszedł w główną fazę, szkolenia na MOP-ach, dotyczą zarówno zawodowych kierowców, ale nie tylko. Zaobserwowaliśmy zainteresowanie również ze strony przypadkowych podróżnych, którzy zatrzymali się na danym MOP-ie. Wracając jednak do naszych głównych odbiorców, a więc kierowców zawodowych, obserwujemy duże zainteresowanie naszą akcją. Cechują się oni pewną dozą ostrożności i nieśmiałości, chętnie obserwują z boku co się dzieje, biorą aktywny udział w dyskusji, jednak już przekonanie ich do praktyki czasami jest trudne. Jednak nasi instruktorzy potrafią ich zachęcić do działania. Wśród kierowców obserwujemy żywe zainteresowania poruszanymi tematami, starają się aktualizować swoją wiedzę, którą zdobyli w przeszłości. Należy pamiętać, że wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy są regularnie aktualizowane. Nowością dla większości jest urządzenie AED, którym spotykają się niejednokrotnie po raz pierwszy. Szczególne zainteresowanie budzą pokazy ewakuacji kierowcy z kabiny ciągnika, w czym kierowcy chętnie biorą udział. Z każdym kolejnym tygodniem widzimy wzrost zainteresowania naszą akcją stwierdza Paweł Oskwarek, instruktor ratownik medyczny