Firma zawiesi produkcję ciężarówek i silników w swoich fabrykach na całym świecie w okresie od 24 marca do 6 kwietnia 2020 r. Firma będzie też na bieżąco analizować sytuację i dostosowywać swoje przyszłe działania. PACCAR będzie niezmiennie zapewniać wsparcie posprzedażne swoim klientom, którzy dostarczają niezbędne usługi transportowe dla naszych społeczności.

Obniżone plany produkcji, wynikające ze zmian popytu oraz przepisów i wytycznych rządowych, przełożą się na wyniki finansowe PACCAR za pierwszy kwartał i pozostałą część 2020 r. Firma przedstawi aktualizację swoich prognoz na 2020 r. i wyników za pierwszy kwartał podczas prezentacji wyników finansowych zaplanowanej na 21 kwietnia 2020 r.

Spółka ma mocną pozycję finansową, z doskonałą płynnością i ratingami kredytowymi klasy inwestycyjnej A+ / A1. Łączna wartość środków pieniężnych z działalności operacyjnej i zbywalnych papierów wartościowych o wysokiej płynności wyniosła na koniec lutego 2020 r. 4,28 mld USD. Spółka ma również dostęp do aktywnych linii kredytowych w wysokości 3,00 mld USD.

Doskonała pozycja bilansowa PACCAR, doświadczony zespół kierowniczy i wybitni pracownicy przyczynią się do skutecznego zarządzania firmą w tym trudnym okresie – powiedział Preston Feight, dyrektor generalny.

PACCAR specjalizuje się w zakresie projektowania i produkcji lekkich, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF, jak również zapewnia usługi posprzedażne związane ze swoimi produktami. Firma projektuje i produkuje też zaawansowane układy napędowe, świadczy usługi finansowe, oferuje technologie informacyjne oraz dystrybuuje części do samochodów ciężarowych.