– PACCAR ogłosił dobre przychody i zyski za pierwszy kwartał 2020 r. – powiedział prezes spółki Preston Feight. – Na dostawy ciężarówek w pierwszym kwartale miało wpływ czasowe zamknięcie zakładów produkcyjnych PACCAR na całym świecie od 24 marca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rządy z powodu koronawirusa. PACCAR Parts odnotował rekordowe wyniki, ponieważ wspierał dostawy towarów medycznych, żywności, materiałów infrastrukturalnych i najpotrzebniejszych dóbr dla społeczności na całym świecie.


Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 5,12 mld USD wobec 6,49 mld USD w pierwszym kwartale 2019 r. W pierwszym kwartale tego roku PACCAR odnotował zysk netto w wysokości 359,4 mln USD (1,03 USD na jedną akcję rozproszoną) w porównaniu do 629,0 mln USD (1,81 USD na jedną akcję rozproszoną) uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Harrie Shippers, prezes i dyrektor finansowy, zauważył:
– W pierwszym kwartale PACCAR zrealizował marżę w wysokości 12,3% w segmencie samochodów ciężarowych, części i pozostałych. Kluczową umiejętnością zakładów produkcyjnych DAF, Kenworth i Peterbilt, wynikającą z normalnych wahań koniunktury w naszej branży, jest zarządzanie wahaniami tempa produkcji. Spółka rygorystycznie dostosowuje koszty operacyjne do zmieniających się warunków rynkowych, w tym selektywnie ogranicza inwestycje kapitałowe i koszty badań i rozwoju. Pierwszy kwartał uwzględniał wyższe rezerwy na koszty wsparcia produkcji i niższe wyniki na pojazdach używanych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu na wszystkich etapach cyklu koniunkturalnego spółka jest rentowna nieprzerwanie od 81 lat.

PACCAR informuje o stabilnym bilansie i ogłasza wysokość dywidendy
– PACCAR ma mocną pozycję finansową, ze świetną płynnością i ratingiem kredytowym klasy inwestycyjnej na poziomie A+/A1 – powiedział Mark Piggot, CEO. Na dzień 31 marca 2020 r. środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe wynosiły 4,3 mld USD. Spółka ma również dostęp do przydzielonych linii kredytowych w wysokości 3,0 mld USD.
Zarząd PACCAR Inc ogłosił 21 kwietnia 2020 r. wypłatę regularnej kwartalnej dywidendy gotówkowej w wysokości trzydziestu dwóch centów (0,32 USD) za akcję, płatną w dniu 2 czerwca 2020 r. dla akcjonariuszy ujętych w rejestrze akcjonariuszy na koniec dnia pracy w dniu 12 maja 2020 r.
Wybrane wyniki finansowe – pierwszy kwartał 2020 r.
Wybrane wyniki finansowe PACCAR za pierwszy kwartał 2020 r. są następujące:
– Skonsolidowane przychody ze sprzedaży – 5,16 mld USD;
– Zysk netto – 359,4 mln USD;
– Przychody ze sprzedaży PACCAR Parts – 998,6 mln USD i zysk brutto – 214,7 mln USD;
– Przychody ze sprzedaży Usług Finansowych – 383,7 mln USD i zysk brutto – 48,3 mln USD;
– Koszty prac badawczo-rozwojowych – 71,0 mln USD;
– Nakłady kapitałowe – 177,1 mln USD;
– Środki pieniężne z działalności operacyjnej – 425,9 mln USD;
– Środki pieniężne z działalności produkcyjnej i zbywalne papiery wartościowe – 4,3 mld USD;
– Kapitał własny – 9,64 mld USD.

Kenworth, Peterbilt i DAF zwiększają udział w rynku na niepewnych światowych rynkach samochodów ciężarowych
– Perspektywy gospodarki światowej i rynków ciężarówek pogorszyły się ze względu na pandemię koronawirusa – powiedział Gary Moore, wiceprezes wykonawczy. – Rządy na całym świecie wprowadziły działania fiskalne i monetarne, żeby pomóc ludziom i firmom oraz przygotować się na ożywienie, które niebawem nadejdzie. W tych niepewnych czasach trudno jest oszacować wielkość sprzedaży w branży samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej, Europie i Ameryce Południowej.
Udział firm Kenworth i Peterbilt w sprzedaży detalicznej ciężarówek klasy 8 na rynku amerykańskim i kanadyjskim wzrósł w pierwszym kwartale 2020 r. do 30,4%.
W pierwszym kwartale br. DAF zwiększył udział w rynku europejskim w segmencie powyżej 16 ton do 16,7%. Harry Wolters, prezes DAF, powiedział:
– Ciężarówki DAF zapewniają klientom wyjątkową wartość dzięki ponadprzeciętnej jakości i doskonałej ekonomice zużycia paliwa.
Udział rynkowy DAF w Brazylii wzrósł do 8,7% w segmencie powyżej 40 ton, w porównaniu z 6,1% w 2019 r.

PACCAR Parts uzyskuje doskonałe kwartalne wyniki sprzedaży i rekordowy zysk
18 centrów dystrybucji części PACCAR wspiera ponad 2 200 dealerów oferujących pojazdy, części i usługi pod markami DAF, Kenworth i Peterbilt. PACCAR Parts odnotował rekordowy dochód przed opodatkowaniem ze sprzedaży w wysokości 214,7 mln USD za pierwszy kwartał 2020 r., o 3% wyższy niż 207,6 mln USD uzyskane za ten sam okres ubiegłego roku. Przychody PACCAR Parts ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosły 998,6 mld USD, w porównaniu do 1,0 mld USD za ten sam okres poprzedniego roku. David Danforth, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny PACCAR Parts powiedział:
– PACCAR Parts osiąga solidne wyniki dzięki inwestycjom w dystrybucję i innowacyjne technologie, inicjatywom takim jak części zamienne TRP do wszystkich marek i sklepy TRP, a także rosnąca liczba pojazdów PACCAR wyposażonych w rozwiązania telematyczne.
Jim Walenczak, zastępca dyrektora generalnego PACCAR Parts, dodał:
– PACCAR Parts od wielu lat inwestuje w swoją platformę do e-handlu, która w tych trudnych czasach przynosi korzyści naszym klientom i dealerom”. PACCAR Parts rozbudowuje swoją bazę logistyczną i planuje otwarcie nowego centrum dystrybucji części o powierzchni ponad 23 000 m2 w Las Vegas w Nevadzie i blisko 15 000 m2 w Ponta Grossa, w Brazylii w drugim kwartale 2020 r.

Wyniki PACCAR Financial Services
PACCAR Financial Services (PFS) dysponuje portfelem 209 000 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a łączna wartość aktywów firmy wynosi 15,64 mld USD. Do segmentu tego należy PacLease, duża firma leasingowa oferująca pełen zakres usług leasingowych w Ameryce Północnej, Europie i Australii, posiadająca w swojej flocie 39 000 pojazdów. W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży PFS wyniosły 383,7 mln USD, a zysk brutto sięgnął 48,3 mln USD. Todd Hubbard, wiceprezes, powiedział:
– PACCAR Financial Services osiągnął rozsądne – biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynkach – wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Do wysokiej jakości portfela przyczynia się konserwatywna ocena ryzyka i dopasowanie terminów finansowania należności. Rynek ciężarówek używanych, głównie w Europie, doświadczył spadku w całej branży. PACCAR Financial Services wykorzystuje swoje inwestycje w placówkach handlu detalicznego używanymi pojazdami na całym świecie, by sprzedać więcej używanych ciężarówek po cenach detalicznych, co zapewnia wyższe marże na sprzedaży. Niedawno PFS otworzył centrum sprzedaży używanych ciężarówek w Denton w Teksasie, a kolejne takie placówki mają być otwarte w tym roku w Pradze czeskiej i w Madrycie w Hiszpanii.
– Mocny bilans firmy PACCAR, w połączeniu z ratingiem kredytowym A+/A1, pozwala PFS na oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF w 26 krajach na czterech kontynentach – powiedział Craig Gryniewicz, prezes PACCAR Financial Corp. – PACCAR Usługi Finansowe ma na bieżąco doskonały dostęp do rynków dłużnych i regularnie emituje obligacje korporacyjne, w tym trzyletnie i pięcioletnie obligacje o wartości 632 mln USD wyemitowane w pierwszym kwartale 2020 r.

Nakłady inwestycyjne oraz badania i rozwój
Doskonałe zyski PACCAR w długim okresie, stabilny bilans oraz konsekwentna koncentracja na jakości, technologii i produktywności umożliwiły spółce zainwestowanie 7,0 mld USD na przestrzeni minionej dekady w nowe zakłady produkcyjne, rozbudowę istniejących, a także w innowacyjne produkty i nowe technologie.
– PACCAR poddaje swoje projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe rygorystycznemu przeglądowi. W 2020 r. zmniejszyliśmy nakłady inwestycyjne o 100 mln USD do poziomu 525-575 mln USD, a koszty prac badawczo-rozwojowych o 45 mln USD, do poziomu 265-295 mln USD – powiedział Mike Dozier, starszy wiceprezes.
Peterbilt, Kenworth i DAF prowadzą testy terenowe ciężarówek o napędzie elektrycznym, hybrydowym i zasilanych ogniwami wodorowymi wraz z klientami w Ameryce Północnej i w Europie.