Od stycznia 2018 r. w Brukseli funkcjonuje Strefa Małej Emisji (LEZ). Po początkowym okresie przejściowym został wprowadzony obowiązek rejestrowania zagranicznych pojazdów w celu uzyskania dostępu do strefy. Teraz należy zarejestrować swój pojazd na stronie lez-belgium.be. Po wprowadzeniu odpowiednich danych właściciel pojazdu otrzyma spersonalizowaną naklejkę wraz ze wszystkimi szczegółami pozwolenia na wjazd!

Wprowadzenie strefy małej emisji ma na celu wycofanie z ruchu pojazdów ze starszymi generacjami silników nie odpowiadających obecnie obowiązującym normom ekologicznym. Od stycznia pojazdy nieposiadające normy EURO i EURO 1 nie mogą już wjechać do strefy LEZ. Wszystkie pojazdy, którymi właściciele chcą poruszać się w granicach strefy muszą być zarejestrowane w miejskiej bazie danych.

Po wejściu do miasta tablice rejestracyjne pojazdów są rejestrowane przez inteligentne kamery i porównywane z bazą danych LEZ. Jeśli któryś z monitorowanych samochodów nie spełnia norm lub nie figuruje w bazie to właściciel naraża się na otrzymanie na adres domowy grzywny! Mandat za pojazd niespełniający norm wynosi 350 euro, natomiast tylko za brak zgłoszenia właściciel naraża się na karę w wysokości 150 euro. Jednak mimo wszystko jeżeli ktoś będzie musiał pojechać do Brukseli pojazdem nie spełniającym odpowiednich norm może wykupić odpowiednia przepustkę. Takie jednorazowe zezwolenie będzie można kupić osiem razy w roku.

Dodatkowe informacje i regulacje można znaleźć na stronie lez-belgium.de, gdzie również można z łatwością dokonać rejestracji w strefie ekologicznej LEZ w Brukseli. Korzystając z tej samej strony można także zarejestrować pojazd w strefie LEZ Antwerpii. Dodatkowe w aplikacji Green-Zone można dowiedzieć się więcej o strefach ekologicznych w Belgii i innych częściach Europy. W darmowej aplikacji można sprawdzić wszystkie prawa i status stref, które możemy spotkać w podróży. Informacje dostępne są aż w dziewięciu językach europejskich w tym i polskim.