Nissan zapowiada wznowienie produkcji z początkiem maja. Jako pierwsze przystąpią do pracy zakłady w Hiszpanii.

W związku z epidemią COVID-19, Nissan wstrzymał produkcję pojazdów w Europie. W Hiszpanii została zawieszona od 13 marca, w Wielkiej Brytanii od 17 marca, a w Rosji od 30 marca. W ramach swojej działalności firma stosuje się do oficjalnych zaleceń obowiązujących w poszczególnych krajach, a ponadto wdrożyła szereg środków mających na względzie dobro pracowników i społeczności.

Zespoły Nissana wspierają wszelkie inicjatywy, w których przydatna może być ich wiedza z zakresu produkcji i inżynierii. Obejmują one produkcję i dystrybucję środków ochrony osobistej (PPE) dla pracowników pierwszej linii w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz produkcję respiratorów w Barcelonie.
Podobnie jak cała branża motoryzacyjna, Nissan z niecierpliwością oczekuje na wznowienie działalności, gdy tylko pozwoli na to sytuacja w Europie. Obecnie sektor ten pracuje w bardzo dużej niepewności co do przyszłych warunków rynkowych, niemniej nie oznacza to rezygnacji z planowania niektórych działań.
W ostatnich tygodniach Nissan przeprowadził szeroko zakrojone oceny ryzyka i analizy porównawcze z innymi producentami na całym świecie, aby wdrożyć kompleksowy zestaw środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę zdrowia i dobro pracowników.
W Sunderland nowe procedury bezpieczeństwa zostaną wdrożone w ramach pilotażu z udziałem zespołu odpowiedzialnego za jednostki napędowe. Działania te rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia publicznego i przy wsparciu przedstawicieli pracowników. Początkowo obejmą one około 50 osób.
W każdej fazie projektu pilotażowego będą przeprowadzane regularne oceny sytuacji, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od uczestniczących w nim zespołów. Dzięki temu w nadchodzących tygodniach zostaną opracowane procedury powrotu do pracy dla pozostałej części zakładu. Nie ogłoszono jeszcze daty wznowienia produkcji samochodów.
Produkcja samochodów zostanie wznowiona w pierwszej kolejności w Barcelonie, gdzie 4 maja planowane jest uruchomienie linii 2 (pick-upy) oraz produkcji układów napędowych. Tego samego dnia zostanie przywrócona praca w zakładach w Montcada i Sant Andreu. Z kolei już 27 kwietnia zostanie ponownie uruchomiona część zakładów Nissana w Ávili i w Kantabrii. Zespół zarządzający w Hiszpanii wraz z lokalnymi radami zakładowymi w tych fabrykach opracowuje nowe środki i procedury wymagane do zapewnienia bezpiecznego wznowienia pracy.
Nissan jest wdzięczny za pomoc finansową oferowaną przez rządy poszczególnych krajów w celu wsparcia 15 000 swoich bezpośrednich pracowników w Europie, firm partnerskich oraz dostawców. Celem firmy jest przetrwanie obecnego kryzysu przy jednoczesnym utrzymaniu działań o kluczowym znaczeniu dla ciągłości biznesowej oraz zapewnienie, że jest przygotowana na moment wznowienia działalności w całej Europie.