Zakup jakiegokolwiek pojazdu zawsze jest dużym wydatkiem – bez względu na to, czy jest się osobą prywatną, czy przedsiębiorcą. Najbardziej optymalnym wyborem zawsze pozostaje zakup za gotówkę, jednak w praktyce bardzo często będzie to niemożliwe. Alternatywą jest zaciągnięcie kredytu lub podpisanie umowy leasingu.

Kredyt lub leasing – jakich pojazdów dotyczą?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju pojazdów dotyczy możliwość ich nabycia w oparciu o leasing lub kredyt. Co do zasady, nie ma w tym ograniczeń: w obydwu formach możliwe jest uzyskanie motocykla, samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, czy nawet ciągnika rolniczego.

Co więcej, dotyczy to również wszelkiego rodzaju przyczep, takich jak przyczepa kempingowa, przyczepa ciężarowa, czy także różnego rodzaju naczep – takich jak np. naczepy wywrotki. Na ogół możliwe jest nabycie w takich formach każdego rodzaju pojazdu lub przyczepy.

Różnica pomiędzy kredytem a leasingiem

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem na samochód (czy na inny rodzaj pojazdu) a leasingiem jest forma własności zakupionego auta. Kredyt na samochód jest pożyczką bankową, w następstwie której pożyczkobiorca staje się dłużnikiem wobec instytucji finansowej. Zakupując pojazd w oparciu o kredyt, kupujący staje się jego właścicielem i może nim dobrowolnie zarządzać (chyba, że warunkiem przyznania kredytu będzie przeniesienie części własności pojazdu na bank).

W przypadku leasingu sytuacja wygląda odmiennie. W czasie trwania umowy leasingobiorca również opłaca miesięczną ratę za użytkowanie danego pojazdu, ale nie jest jego właścicielem. Prawo własności zostanie przeniesione dopiero w momencie spłaty ostatniej raty leasingu.

Leasing a kredyt – co w przypadku opóźnień w spłacie?

Zawsze istnieje ryzyko, że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać rat kredytowych, a leasingobiorca – rat leasingowych. Pod tym względem większe niebezpieczeństwo stoi po stronie osoby, która zdecydowała się na leasing. W przypadku większych opóźnień w spłacie, firma będzie mogła odebrać swój pojazd. W takiej sytuacji leasingobiorca utraci cały swój wkład pieniężny.

W przypadku kredytu bankowego sytuacja jest nieco bardziej komfortowa. Wprawdzie ostatecznie pojazd, na który zaciągnięta była pożyczka, będzie mógł być np. zlicytowany w postępowaniu komorniczym, jednak jest to ostateczność. W pierwszej kolejności będą np. naliczone kary umowne czy odsetki ustawowe. Pod tym względem jest to bezpieczniejsza opcja.

Leasing – jakie ma korzyści?

Jedną z największych zalet leasingu są bardzo uproszczone procedury związane z podpisaniem takiej umowy. Formalności zostały w tym przypadku ograniczone do minimum i firma leasingowa nie „prześwietla” aż tak wnikliwie dochodów swoich klientów. W przypadku banków procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, czasochłonna i kłopotliwa.

Ponadto, forma leasingu pozwala na korzystanie ze znacznych ulg podatkowych. Zarówno rata leasingowa, jak i opłata wstępna, może być wpisana w koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu leasing niejednokrotnie okaże się opłacalny i tańszy od tradycyjnego kredytu bankowego, co z pewnością będzie dużym atutem dla wielu przedsiębiorców.

Leasing – jakie wady?

Jednocześnie należy mieć świadomość, że w przypadku bankructwa firmy leasingowej może być kłopotliwe zarówno odzyskanie dotychczas wpłaconych rat, jak i leasingowanego samochodu. Pod tym względem kredyt bankowy jest bezpieczniejszy i nie budzi podobnego ryzyka.

Leasingodawca może też mieć wobec swoich klientów konkretne wymogi np. względem ubezpieczenia samochodu. O ile w przypadku kupna pojazdu w oparciu o kredyt klient zobowiązany jest wyłącznie do opłaty samego OC, tak firmy leasingowe najczęściej zażądają również zakupu autocasco, które w skali roku może okazać się bardzo drogie.

Kredyt, czy leasing – co lepsze?

W oparciu o kredyt lub leasing można nabyć praktycznie każdy rodzaj pojazdu (samochód osobowy, jak i ciężarowy), jak i także wszelkiego rodzaju przyczepy – jak np. naczepa wywrotka. Każda z tych opcji posiada wady oraz zalety: dla osób prywatnych korzystniejszy i bezpieczniejszy może wydać się kredyt, natomiast dla przedsiębiorców – leasing. Wiele zależy jednak od indywidualnej sytuacji finansowej danego podmiotu.

Sprawdź oferty na profesjonalne maszyny na Otomoto Profi PL i dowiedz się jakie finansowanie jest dostępne dla poszczególnych pojazdów.