1 października 2018 roku nastąpiły zmiany w ustawie prawa ruchu drogowego, które zniosły obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego auta i potwierdzenia posiadania wykupionej polisy OC. Jak obecnie wygląda kontrola drogowa w Polsce? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym, z których wynika, że zarówno dowód rejestracyjny pojazdu, jak i potwierdzenie zawarcia polisy OC z towarzystwem ubezpieczeniowym możesz obecnie zostawić w domu, pojawiły się z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji. Do niedawna brak wyżej wymienionych dokumentów karany był mandatem. Teraz, dzięki uruchomieniu w listopadzie 2018 roku udoskonalonego systemu CEPiK 2.0, podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji ma możliwość sprawdzenia danych pojazdu on-line w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – i co dalej?

Zmiany nastąpią również w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu, np. z powodu braku aktualnego przeglądu. Do 1 października 2018 dowód zatrzymywany był fizycznie, a następnie przesyłany do urzędu, który dokument ów wydał. Kierowca mógł więc tylko stamtąd go odebrać. Dziś, jeśli Twój pojazd nie spełnia wymagań, np. zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo też nie nie został poddany badaniu technicznemu w terminie, policjant (lub funkcjonariusz innej, uprawnionej do kontroli służby) odnotuje elektroniczne zatrzymanie dokumentu w Centralnej Ewidencji Pojazdów, sam dokument fizycznie nie zostanie jednak zabrany. Zwrot zatrzymanego elektronicznie dokumentu będzie możliwy po usunięciu usterek lub po wykonaniu badania technicznego. Co najważniejsze, elektronicznego zwrotu dokumentu będzie mogła dokonać dowolna jednostka organu, który zatrzymał dowód rejestracyjny. Jeśli dokument zatrzymała policji w Radomiu, zwrócić go może dowolna jednostka w kraju, np. w Łodzi. Informacja o zwrocie elektronicznym zostanie niezwłocznie odnotowana w systemie. Zwrot może również odnotować urząd, który dokument wydał. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy auto nie przejdzie pozytywnie badania technicznego – wówczas pracownik Stacji Kontroli Pojazdów zobowiązany jest to zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu i przesłania go do urzędu, który dokument wydał. Obowiązkowym dokumentem nadal jest jednak prawo jazdy, a za jego brak w dalszym ciągu można otrzymać mandat karny.

W jakich przypadkach trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu?

Dowód rejestracyjny jest niezbędny podczas wykonywania badania technicznego, a także podczas wszelkich czynności formalno-prawnych dotyczących pojazdu (np. podczas sprzedaży samochodu). Należy również pamiętać o tym, że dowód rejestracyjny, wraz z potwierdzeniem aktualnej polisy OC, jest niezbędny podczas wyjazdów zagranicznych. Obcokrajowcy, którzy wjeżdżają na terytorium Polski, również mają obowiązek posiadania obydwu tych dokumentów. Chociaż zmiana przepisów obowiązuje również kierowców zawodowych, podlegają oni bardziej szczegółowym kontrolom, dlatego eksperci radzą nadal wozić w kabinie komplet dokumentów dotyczących pojazdu. Więcej na temat tego, jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie kierowca zawodowy podczas kontroli drogowej, znajdziesz na stronie: Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców.