Instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie) ­– to projekt Grupy Lotos oraz Lotos Paliw, który zostanie wsparty w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

Zgłoszony przez Lotos projekt „Pure H2” znalazł się na liście zatwierdzonych pod koniec września przez państwa członkowskie UE projektów wspartych w ramach instrumentu CEF. Oznacza to, że prawie 2 mln euro, a więc ok. 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych.

Celem projektu jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego.Wodór umożliwia bowiem daleki zasięg pojazdu (450 km) bez konieczności dodatkowego ładowania oraz ogranicza koszty inwestowania w dodatkową infrastrukturę sieci elektroenergetycznych. Inwestycja zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy Lotos, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie.

Spółka myśli o tym projekcie długofalowo. Potwierdzeniem tego są listy intencyjne, jakie już dotychczas podpisano z Gminą Miasta Gdynia oraz gminą Wejherowo. Oba dokumenty zakładają realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi.

Gdańska rafineria Grupy Lotos produkuje obecnie około 13 t wodoru na godzinę, a po zakończeniu budowy Projektu EFRA będzie to ponad 16,5 t/h. Przeciętny pojazd osobowy zużywa 1 kg wodoru na 100 km. Natomiast autobus wodorowy zużywa w ciągu roku taką ilość wodoru jaką instalacje Grupy Lotos produkują w ciągu godziny. Podane ilości odnoszą się do wodoru jeszcze nieoczyszczonego, trzeba go jeszcze odpowiednio doczyścić. Do tego natomiast potrzeba jest właśnie instalacja do oczyszczania wodoru.

Oczyszczony wodór może być wykorzystywany nie tylko w transporcie drogowym, ale także przemyśle informatycznym, medycynie, czy przemyśle spożywczym. Do tej pory tak czysty wodór musi być importowany, dlatego jego powszechne użycie jest dość ograniczone.