Wydajność pojazdów przeznaczonych do pracy w branży budowlanej zależy od właściwej obsługi i sprawnej naprawy. Pojazdy budowlane, a zwłaszcza te używane w przemyśle wydobywczym, mają do czynienia z najtrudniejszymi wyzwaniami na co dzień. Są wśród nich trudne warunki terenowe i ciężkie ładunki. Dlatego właściwa specyfikacja pojazdów oraz dobór towarzyszących im usług ma ogromne znaczenie.

„Ecolution by Scania” to program, który łączy w sobie różnorodne usługi mające na celu zapewnienie wydajności z troską o zrównoważony rozwój. Początkowo program obejmował głównie pojazdy ciężarowe. Z czasem uległ jednak poszerzeniu o optymalizację flot oraz analizę stylu jazdy kierowców, połączoną ze szkoleniem i opieką trenera (coachingiem). Dotyczy to zarówno pojazdów nowych, jak i będących już w eksploatacji. Celem „Ecolution by Scania” jest redukcja zużycia paliwa i emisji CO2 tak dalece, jak to tylko możliwe w danych warunkach.

Nawet najlepsze narzędzie może nie być skuteczne w rękach laika. Dzięki szkoleniom kierowców połączonych z coachingiem oraz wsparciu systemu telematycznego, klienci mogą maksymalnie skorzystać z inwestycji w pojazdy Scania. W ramach „Ecolution by Scania” oferujemy gamę usług, które mają jeden cel: uczynić pracę klienta bardziej wydajną i zyskowną – komentuje Jenny Engvall, dyrektor produktów budowlanych Scania Trucks.

Wąski margines zysku i napięty harmonogram prac stwarzają dodatkową presję na przewoźników z branży budowlanej. Oznacza to, że dyspozycyjność i całkowity koszt użytkowania pojazdu mogą zaważyć na zysku lub jego braku. Kierowcy przeszkoleni w Szkole Jazdy Scania oraz wykorzystanie telematyki mogą radykalnie podnieść dochodowość danego przedsięwzięcia.

Ocena stylu jazdy oraz szkolenie z coachingiem stanowią swego rodzaju drogę na skróty do zwiększenia dyspozycyjności i poprawy całkowitego kosztu użytkowania pojazdu. Nieprzeszkoleni, zestresowani lub niezaangażowani kierowcy mogą wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia zysku przez przewoźnika, nawet jeśli na wstępie dysponuje on najlepszymi narzędziami. W ofercie Scania znajdują się szkolenia dla kierowców dopasowane do rzeczywistych warunków ich pracy. Monitorowanie stylu jazdy i postępów każdego kierowcy, nigdy jeszcze nie było tak łatwe, jak przy użyciu systemu telematycznego Scania FMS z pakietem Kontrola.

Fakt, że prawie wszystkie pojazdy Scania są połączone w ramach sieci, niesie wiele zalet, z których korzystają nasi klienci. Możemy doskonalić nasze rozwiązania posiłkując się danymi o rzeczywistych warunkach eksploatacji i oferować przemyślane usługi, takie jak dynamiczne plany przeglądowe czy Scania Fleet Care. W rezultacie klient zyskuje odpowiednią obsługę, wyższą dyspozycyjność i przewidywalne koszty – mówi Jenny Engvall.

Optymalizacja procesów Scania

Zmienny, trudny teren na odludziu i złożoność procesów, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że praca w przemyśle wydobywczym jest trudna zarówno dla tych, którzy ją wykonują, jak i ich dostawców i klientów.

Jeśli chodzi o wydajność transportu w branży wydobywczej, musimy przyjąć szeroką perspektywę, aby dopasować się do charakterystyki pracy naszego klienta i wykonywanych przez niego zadań. Celem optymalizacji procesów Scania jest wsparcie klientów w doskonaleniu ich biznesu – wyjaśnia Björn Winblad, dyrektor Scania Mining.

Podstawowym zadaniem optymalizacji procesów Scania jest wdrożenie narzędzi i metod zwiększających wydajność w rzeczywistych warunkach pracy kopalni. Zostały one wypracowane na bazie doświadczeń z podejścia lean wykorzystywanego w zakładach produkcyjnych Scania. Identyfikacja źródeł nieefektywności oraz ich eliminowanie w aspektach: czasu, ładunku, tras, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, istotnie wpłynie na możliwość redukcji kosztów przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem i zwiększenie zysku.

Optymalizacji procesów Scania czerpie z produktów i usług Scania, w tym przede wszystkim z tematyki. Na podstawie analizy danych z różnych źródeł, takich jak pojazdy i przebieg procesów w kopalni, klient może uzyskać dostęp do bezcennych informacji, które mogą usprawnić podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste dane i pomóc wdrożyć praktyczne udoskonalenia.

Optymalizacja procesów Scania opiera się na partnerskiej współpracy z klientem. Jesteśmy blisko klienta i wspólnie wdrażamy ulepszenia, które służą optymalizacji wydajności i kosztów operacyjnych – komentuje Björn Winblad.