W myśl dewizy #AddSomeBrain RIO przedstawia na targach IAA nowe rozwiązania umożliwiające inteligentną logistykę cyfrową. Dwa lata po premierze marki RIO prezentuje nowe usługi, nowych partnerów oraz pierwszą mobilną wersją aplikacji.

RIO, czyli cyfrowa marka należąca do TRATON GROUP, będąca otwartym rozwiązaniem działającym w chmurze, została powołana do życia na targach IAA w 2016 r., a jej celem było połączenie wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie ekosystemu transportu i logistyki. „Wiele osiągnęliśmy w ciągu tych zaledwie dwóch lat”, mówi Jan Kaumanns, CEO w firmie będącej właścicielem marki RIO. „Opierając się na naszym ekosystemie i sprzęcie, jakim jest RIO Box, opracowaliśmy środowisko RIO Connectivity Environment. Po zaledwie dziewięciu miesiącach obecności na rynku możemy poszczycić się ponad 2000 klientów RIO oraz dziesięcioma usługami w Marketplace. A to dopiero początek. Naszym celem jest pozycja wiodącego dostawcy cyfrowych usług logistycznych. Na targach IAA przedstawimy, w jaki sposób RIO usprawni logistykę w przyszłości.”

Nowe usługi już dostępne

RIO View to nowa usługa RIO, która reprezentuje zupełnie nowy wymiar. „RIO View łączy z sobą dwie informacje: »co chcę wysłać« oraz »w jaki sposób chcę to wysłać«”, wyjaśnia Product Owner Tillman Rödle. „Można to porównać ze śledzeniem przesyłek w sprzedaży internetowej – kupujący w każdej chwili może zobaczyć, jakie przesyłki są w drodze i gdzie się właśnie znajdują”. Usługa ta po raz pierwszy łączy wszystkie zaangażowane w proces transportu strony, w tym dostawców, płatników kosztów transportu, klientów oraz usługodawców – zapewnia to kompleksową przejrzystość całego łańcucha logistycznego. Dostawcy usług logistycznych (3PL/4PL, tj. trzecia i czwarta strona logistyki) oraz centrale logistyczne otrzymują pomoc w zarządzaniu transportem poprzez łączenie towarów i zasobów. Dzięki RIO View klienci już teraz mogą generować zapytania o wysyłkę, tworzyć trasy i zamówienia wysyłkowe, zarządzać nimi oraz przeglądać ich status. W przyszłości usługa ta umożliwi zarządzanie kosztami transportu oraz zostanie wyposażona w funkcję zdarzeń i alarmów. Rozwiązania te zwiększą przejrzystość oraz pomogą płatnikom kosztów transportu w obniżeniu wydatków.

Także nowa usługa RIO TMS Plug wpisuje się w wizję RIO, jaką jest połączenie wszystkich stron zaangażowanych w funkcjonowanie ekosystemu transportu i logistyki. RIO TMS Plug po raz pierwszy za pośrednictwem interfejsu danych łączy zewnętrzne systemy zarządzania transportem (TMS) z RIO Connectivity Environment – w ten sposób RIO TMS Plug zbiera informacje o trasach i umożliwia połączenie z kierowcą w czasie rzeczywistym. Dzięki inteligentnemu tworzeniu sieci danych możliwe są cenne analizy i wgląd w codzienną działalność klientów RIO. W celu dokonania pierwszej digitalizacji informacji o trasie oraz stworzenia połączenia sieciowego z kierowcą RIO wraz z partnerem InfPro i w oparciu o stworzony przez niego system TMS translogica, opracowała rozwiązanie „all in one” dla klienta RIO i InfPro, jakim jest firma PETSCHLTransporte.

Mobilna platforma RIO: na targach IAA zaprezentujemy pierwszą wersję Pocketfleet.

Aplikacja ta udostępnia najważniejsze funkcje RIO do użytku mobilnego. Dyspozytorzy i menedżerowie flot mogą z niej korzystać, aby w każdej chwili odpowiadać na pytania dotyczące statusu zlecenia i zarządzać nieprawidłowościami na wczesnym etapie. Aplikacja Pocketfleet będzie dostępna na urządzenia z Androidem w sklepie Google Play. Swoim charakterem wpisuje się ona w motto RIO: „Bring your own device”.

Nowi partnerzy na pokładzie

Przy okazji targów IAA udostępniamy nowe usługi partnerskie w Marketplace. „Bardzo się cieszę, że możemy powitać czterech nowych partnerów RIO”, powiedział Johan Carlberg, Head of Partner Management. „To właśnie wyróżnia RIO: na pokład zapraszamy partnerów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie – tym samym oferujemy naszym klientom w Marketplace możliwość wyboru najlepszych dostawców z branży transportu i logistyki”.

Wraz z partnerem idem telematics RIO zaprezentuje na IAA nową usługę o nazwie idem Trailer Connector. Dzięki niej klienci działający w środowisku RIO Connectivity Environment będą mogli po raz pierwszy zarządzać w sieci nie tylko pojazdami, ale i naczepami. W monitorze floty dane na temat pozycji naczepy będą wyświetlane z dokładnością co do minuty. Warunkiem korzystania z idem Trailer Connector jest wyposażenie naczepy w odpowiednie urządzenie firmy idem telematics.

Interfejsy do systemów VDO TIS-Web® i TX-SOCIAL firmy WABCO pomagają klientom RIO w zarządzaniu danymi pobranymi z tachografu i karty kierowcy oraz ich edytowaniu. Usługi te sprawdzają dane tachografu i karty kierowcy pod kątem czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku.

Kolejna nowość: MAN Card. Po raz pierwszy za pośrednictwem RIO Marketplace także klienci posiadający floty mieszane mogą zamówić kartę MAN Card – a tym samym korzystać z ogólnoeuropejskich usług związanych z tankowaniem, opłatami drogowymi i serwisem, jako całościowego rozwiązania zapewniającego skuteczne zarządzanie flotą.