Hankook Tire jest w czołówce producentów opon wdrażających idee zrównoważonego rozwoju, czego dowodem jest wpis, już trzeci rok z rzędu, do indeksu Dow Jones Sustainability World Indices. Wpis na listę tego prestiżowego indeksu jest wyrazem zaangażowania firmy w politykę środowiskową, zarządzanie systemem dostaw, odpowiedzialność społeczną czy w życie społeczne.

Spośród 2521 firm z branży podzespołów samochodowych, które zostały poddane ocenie DJSI, niezmiennie od trzech lata firma Hankook Tire jest uznawana za jedną z najbardziej wyróżniających się spółek. Firma Hankook Tire uzyskała wysokie oceny w obszarach polityki środowiskowej i systemów zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, politykę korporacyjną oraz filantropię. W zakresie etyki biznesu firma Hankook Tire wykazała ogromny postęp. Całościowo spółka uzyskała świetne rezultaty na wszystkich trzech płaszczyznach zarządzania: gospodarczej, środowiskowej oraz społecznej.

Obejmujące całą firmę, proaktywne i nieustanne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wydają się być składnikami tego sukcesu. Firma Hankook Tire postawiła sobie wysoko poprzeczkę i współpracowała z różnorodnymi udziałowcami na całym świecie, aby zostawić po sobie pozytywny ślad w społeczeństwie.

W 2018 r. firma Hankook Tire wyznaczyła średnio i długoterminowe cele z zakresu badań dotyczących zrównoważonego rozwoju – Renewable, Recycling, Reusable and Reducing – aby zyskać pewność, że użytkowanie produktów firmy będzie prowadziło do poprawy stanu środowiska. Najważniejszym wyznaczonym celem jest stworzenie do 2045 r. opon, które można wytworzyć w całości ze zrównoważonych surowców. Dodatkowo od końca 2017 r. firma Hankook Tire pracowała nad kwestią zrównoważonego rozwoju w produkcji kauczuku naturalnego w całym łańcuchu handlowym, włączając rolników, handlowców i podmioty przetwarzające. Producent opon współpracował z globalnymi konsultantami w branży: organizacjami pozarządowymi, dostawcami kauczuku, producentami i kluczowymi klientami, aby stworzyć własną politykę zrównoważonego rozwoju: Natural Rubber Sustainability (NRS). Firma dąży również do stworzenia jeszcze bezpieczniejszego i zdrowszego środowiska pracy, na przykład ustalając procesy filtrowania wstępnego dla chemikaliów objętych międzynarodowymi regulacjami.

Zostać uwzględnionym w notowaniach indeksu DJSI World trzeci raz z rzędu to ogromny zaszczyt i jednocześnie dowód na to, że firma Hankook Tire zmierza we właściwym kierunku ze swoimi wysiłkami z zakresu zrównoważonego rozwoju – powiedział Hyun Bum Cho, Prezes i CEO firmy Hankook Tire – Jesteśmy świadomi, że przetrwanie firmy na światowym szczycie w tym ciągle zmieniającym się środowisku wymaga udoskonalania wyników we wszystkich wymiarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Na swojej dalszej drodze firma Hankook Tire będzie kontynuowała wprowadzanie innowacji i podejmowała wyzwania zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, w celu napędzania pozytywnego wzrostu we wszystkich częściach świata.

DJSI jest najbardziej wpływowym światowym indeksem, który ocenia zrównoważony rozwój i inwestycje w korporacjach. Śledzi on wszystkie korporacyjne aspekty, w tym wpływy finansowe, środowiskowe i społeczne. Został on stworzony wspólnie przez S&P Dow Jones Indices i RobecoSAM. Na indeksie znajdują się liderzy z każdej branży, wyłonieni na podstawie oceny zrównoważonego rozwoju.