Grupa Wielton wypracowała w pierwszym półroczu br. 814,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przymusowe przestoje zakładów produkcyjnych i silny spadek popytu spowodowane pandemią koronawirusa istotnie wpłynęły na sprzedaż producenta.

 

 

W okresie tym przychody Grupy spadły o 38,6% w porównaniu do rekordowego pod względem sprzedaży analogicznego okresu w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu br. skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 7087 szt. (spadek o 40,9% rdr) i przełożyła się na wynik EBITDA, który wyniósł 23,8 mln zł (spadek o 72,1% rdr). Strata netto Grupy wyniosła 0,8 mln zł. Pomimo niesprzyjających okoliczności Grupa Wielton zwiększyła udział niemal na wszystkich kluczowych rynkach.

 

Skutki zatrzymania gospodarki

Po okresie dynamicznego wzrostu, rynek zmagał się z wyzwaniami związanymi z Pakietem Mobilności, Brexitem oraz pandemią COVID-19. Koronawirus, który rozprzestrzenił się bardzo szybko we wszystkich częściach świata, był kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę transportową w pierwszej połowie tego roku. Lockdown spowodowany pandemią radykalnie obniżył globalną aktywność gospodarczą. Wstrząs był odczuwalny w wielu sektorach. Sytuacja ta mocno wpłynęła także na działalność Grupy Wielton i możliwość realizacji założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Wielton 2020. Grupa w obliczu tych niecodziennych wyzwań utrzymała się w ścisłej czołówce europejskich producentów.

– Dzięki odpowiednim decyzjom poprzedniego zarządu i bliskiej współpracy z radą nadzorczą oraz wypracowanym synergiom pomiędzy spółkami, stabilnie przeszliśmy w Grupie Wielton przez pierwsze miesiące pandemii. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na poprawie rentowności i obniżeniu zadłużenia, dbając o bezpieczeństwo płynnościowe poszczególnych spółek, dzięki efektywnemu zarządzaniu kapitałem pracującym. Nasze działania mają na celu zagwarantować akcjonariuszom wzrost wartości spółki pomimo tak trudnego otoczenia. Przewidujemy, że druga połowa roku powinna być bardziej optymistyczna. Europejskie gospodarki odnotowały duży spadek gospodarczy, jednak popyt na nasze produkty i uruchomione ponownie możliwości produkcji, dają szansę na powrót do stabilnego wzrostu. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie się rozwijać sytuacja związana z koronawirusem, którą nieustannie monitorujemy. Podejmujemy wszelkie działania, aby w pełni wykorzystać potencjał Grupy Wielton i zminimalizować negatywny wpływ niepewnej sytuacji rynkowej na nasze funkcjonowanie. Nabywane nowe doświadczenia i skuteczna nauka radzenia sobie z nową rzeczywistością pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. – powiedział Paweł Szataniak, prezes zarządu Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej.

 

Wzrost udziałów rynkowych

Fruehauf, francuska spółka Grupy Wielton, pozostała silnym liderem na swoim rynku z 16,5% udziałem. Zmniejszenie produkcji w marcu, spowodowane czasowym przestojem zakładu, przełożyło się bezpośrednio na spadek sprzedaży. W całym pierwszym półroczu Fruehauf wypracował 226,7 mln zł (spadek o 41,4% rdr) przychodów i 1767 szt. sprzedaży wolumenowej (spadek o 46,2% rdr). Od połowy marca do końca kwietnia została zawieszona produkcja w zakładzie we Francji. Podczas przestoju część komórek organizacyjnych Fruehauf kontynuowała swoją działalność.

W Polsce w pierwszym półroczu 2020 r. cały rynek skurczył się o prawie 51% rdr. Ekstremalnie niesprzyjające warunki biznesowe wywołane pandemią przełożyły się na 46-procentowy spadek rdr. sprzedaży wolumenowej spółki Wielton do poziomu 1340 szt. oraz na 122,8 mln zł przychodów (spadek o 47,9% rdr). Jednocześnie w okresie tym Spółka zwiększyła swój udział w rynku do 14,2%. W raportowanym okresie zakłady w Wieluniu czasowo zaprzestały produkcji w okresie od 6 kwietnia do 10 maja br. Przestój został wykorzystany na modernizację i optymalizację procesów produkcyjnych. W bliskiej perspektywie przyniesie to istotne korzyści w zakresie efektywności i skuteczności działania, stanowiąc pozytywny impuls do budowania wartości rynkowej Grupy Wielton.

Brytyjska spółka Lawrence David zanotowała w pierwszym półroczu br. wzrost udziałów rynkowych do poziomu 10,0% (7,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku) i awansowała na trzecią pozycję na rynku nowych rejestracji. W okresie tym cały brytyjski rynek zmniejszył się o 35,9% rdr. Natomiast Lawrence David sprzedał 1366 szt. (spadek o 36,8% rdr) oraz wypracował 118,4 mln zł przychodów (spadek o 32,0% rdr). Pod koniec marca, ze względu na wprowadzone obostrzenia oraz zwiększającą się absencję wśród załogi, w angielskim zakładzie tymczasowo została wstrzymana produkcja. Głównym powodem podjęcia decyzji były wprowadzone obostrzenia oraz zwiększająca się absencja wśród załogi. W kwietniu po dokładnie miesięcznej przerwie produkcja została stopniowo wznowiona. Pozytywnym trendem w raportowanym okresie było zwiększenie przez spółkę sprzedaży naczep furgonowych o 97% (196 szt.) oraz utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży zabudów samochodowych.

 

Okazja do modernizacji

– W raportowanym okresie utrzymaliśmy stabilność cen i ograniczyliśmy dynamikę spadku sprzedaży. Wykorzystaliśmy również czas przestoju na poprawę efektywności i modernizację zakładów produkcyjnych Wielton w Wieluniu. W Polsce wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, potwierdzone utrzymaniem udziałów rynkowych. Na bieżąco realizujemy także kontrakty dla dużych klientów flotowych. Nad wyraz dobrą sytuację obserwujemy we francuskiej spółce Fruehauf, gdzie wypracowujemy lepsze od oczekiwanych wyniki, utrzymujemy stabilną pozycję lidera i posiadamy pełny portfel zamówień. To na czym skupiamy obecnie uwagę, to praca nad poprawą efektywności operacyjnej, organizacyjnej, a także optymalnym wykorzystaniu kapitału pracującego szczególnie w spółce Wielton w Wieluniu. –  podsumował Mariusz Golec, pierwszy wiceprezes zarządu Wielton SA, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej.

Pomimo panującej pandemii, ograniczonemu popytowi na rynkach europejskich oraz związanymi z nią przymusowymi przestojami zakładów produkcyjnych, Grupa Wielton skutecznie zmniejszyła koszty sprzedaży produktów oraz koszty zarządu, co pozwoliło wypracować 23,8 mln zł zysku EBITDA (spadek o 72,1% rdr).

– Sytuacja wywołana pandemią spowodowała mniejsze przychody ze sprzedaży. Pomimo obniżenia kosztów stałych, skonsolidowany wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 23,8 mln zł, co w obecnej rzeczywistości gospodarczej można uznać za osiągnięcie w miarę satysfakcjonujące. Jednak „dobry” jednostkowy wynik spółki polskiej, znacznie ograniczył możliwości skorzystania z pomocy publicznej, dostępnej z tytułu tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Dlatego trafnym było rozpoczęcie już w marcu rozmów z bankami w sprawie uzyskania kredytu z gwarancją BGK. Jednocześnie uruchomione zmniejszanie zapasów i restrykcyjne egzekwowanie należności pozwoliły na utrzymanie dobrych relacji płatniczych z dostawcami, zapewniając bieżącą płynność wszystkim spółkom w Grupie. Z tych względów podpisana w lipcu umowa kredytowa opiewa na kwotę znacznie mniejszą niż pierwotnie wnioskowana. W średniej perspektywie, naszym celem jest powrót do generowania wyższej EBITDA i sukcesywne zmniejszanie zadłużenia – powiedział Piotr Maciej Kamiński, wiceprezes zarządu Wielton S.A. i dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej.

 

Zmiana organizacyjne w Grupie Wielton

Z początkiem czerwca Wielton wprowadził nową strukturę zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowy skład zarządu spółki Wielton został rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne. Zmiana wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem było uzyskanie bardziej efektywnego zarządzania aktywami i synergiami w Grupie. Większą skuteczność, bardziej skoordynowaną i szybką decyzyjność zagwarantują dedykowani członkowie zarządu oraz powołanie na funkcję prezesa zarządu Pawła Szataniaka – większościowego współudziałowca i dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej wieluńskiej spółki. Wielton wydzielił także działalność zakładów produkcyjnych w Wieluniu, aby docelowo stanowiły odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Wieluń. W obecnej strukturze polska spółka zajmuje taką samą pozycję jak pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Wielton.