Konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi spółka Lotos Asfalt i Politechnika Gdańska podpisało pod koniec listopada umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”.

 

 

 

Jego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. Wartość projektu to ponad 5 mln zł.

Projekt „Ekologiczne asfalty” powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach. W trosce o zdrowie ich mieszkańców, konsorcjum badawcze rozpoczęło prace nad innowacyjną nawierzchnią asfaltową modyfikowaną fotokatalizatorem, której stosowanie ma docelowo zredukować zawartość szkodliwych substancji (tlenków azotu i lotnych związków organicznych) w rejonie pasa drogowego.

– Jednym z celów strategicznych Lotosu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań budujących polską gospodarkę – podkreśla Zofia Paryła, p.o. prezesa zarządu Grupy Lotos. – Projekt opracowany wspólnie z Politechniką Gdańską, w który wpisany jest również aspekt środowiskowy, doskonale spełnia te założenia.

– Fotokatalityczne systemy oczyszczania powietrza stanowią obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii, ale nie są pozbawione wad i niedoskonałości – mówi prof. PG Anna Zielińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, która koordynuje projekt z ramienia uczelni. – Nasza technologia bazuje natomiast na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia tlenków azotu w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych.

– Obecnie na rynku nie jest dostępna nawierzchnia drogowa posiadająca taką cechę – dodaje prof. Piotr Jaskuła z Katedry Inżynierii Drogowej PG, który również bierze udział w projekcie.

 

Wysoka ocena

Wspólna koncepcja Lotos Asfalt i Politechniki Gdańskiej została wysoko oceniona przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na ponad 55 projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została sklasyfikowana na 6. miejscu, otrzymując pozytywną decyzję o dofinasowaniu. Wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego ok. 65% będzie pochodzić z funduszy europejskich.

– W związku z tym, że nawierzchnie ulic w miastach są w ponad 90% asfaltowe, takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia ich mieszkańców – mówi Cezary Godziuk, prezes Zarządu Lotos Asfalt. – Innowacje, zwłaszcza w zakresie ekologicznych technologii, są fundamentem rozwoju naszej firmy. Dlatego w tej kwestii stawiamy na bliską współpracę z renomowanym partnerem naukowym jakim jest Politechnika Gdańska.