Pierwszy kredyt EBI dla grupy LG Chem i jej polskiej spółki zależnej pomoże w budowie zakładów produkujących zaawansowane ogniwa litowo-jonowe i baterii do pojazdów elektrycznych. Projekt przyczyni się do transformacji energetycznej oraz do elektryfikacji europejskiej branży motoryzacyjnej i zapewni europejskim producentom dostęp do baterii litowo-jonowych. Będzie miał też znaczący wpływ na transfer technologii, utworzenie ok. 1800 miejsc pracy oraz wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

Polska spółka zależna grupy LG Chem, została założona z myślą o budowie zakładu produkcji baterii w Europie. Przyznane środki zostaną przeznaczone na powstanie i obsługę wysoko zautomatyzowanych i innowacyjnych zakładów produkujących zaawansowane ogniwa litowo-jonowe i baterii do pojazdów elektrycznych. Finansowanie EBI pokryje około jedną trzecią całkowitych kosztów projektu, szacowanych na 1,5 mld EUR. Reszta finansowania będzie pochodzić ze środków własnych firmy oraz z innych źródeł.

Nowe zakłady produkcyjne będą zlokalizowane na terenie ośrodka przemysłowego LG Chem Wrocław Energy w południowo-zachodniej Polsce.

Projekt stanowi kontynuację działań związanych z budową zakładów produkcyjnych w tej samej lokalizacji i obejmuje kilka innowacyjnych elementów, w tym w pełni inteligentną fabrykę z kilkoma innowacyjnymi technologiami umożliwiającymi masową produkcję dużej gęstości energetycznej elektrod, ogniw, modułów i baterii nowej generacji , co znacznie poprawi gęstość energii, możliwości szybkiego ładowania, bezpieczeństwo i efektywność kosztową.

Zakład budowany w ramach projektu wspieranego przez EBI będzie mieć roczną zdolność produkcyjną powyżej 35 GWh, co pozwoli na zasilenie ponad 500 000 bezemisyjnych samochodów elektrycznych rocznie, a tym samym przyczyni się do przejścia z pojazdów z silnikami spalinowymi na elektromobilność i wesprze zrównoważony transport.

Ta pierwsza operacja EBI we współpracy z LG Chem Wrocław Energy ma istotne znaczenie z wielu powodów – mówi Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialna za operacje w Polsce. Wspomaga budowę masy krytycznej w dziedzinie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w kluczowym okresie ich komercjalizacji w Europie. Wspiera też przejście na elektromobilność i bardziej ekologiczne praktyki w branży motoryzacyjnej, a ponadto przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej siły roboczej w regionie będącym w trakcie przechodzenia na nowy model ekonomiczny. Operacja ta dowodzi, że mając odpowiednich partnerów i odpowiednie projekty, możemy łączyć realizację celów w zakresie spójności z wprowadzaniem innowacji oraz zdecydowanymi działaniami w zakresie klimatu – wylicza Czerwińska.

Rozbudowa działalności LG Chem w Polsce i Europie pozytywnie wpłynie na rozwój europejskiego rynku baterii do pojazdów elektrycznych. Obejmuje to potencjalną ekspansję łańcucha dostaw w tej branży oraz gromadzenie kluczowej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie technologii produkcji baterii litowo-jonowych. Pozwoli to stworzyć ekosystem wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań dla tej nowej dziedziny w Europie.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla zespołu EBI. Kredyt ten zapewnia naszej firmie środki umożliwiające stworzenie konkurencyjnego łańcucha produkcji baterii w Polsce i Europie. Pomoże również grupie LG Chem zostać liderem rozwoju europejskiego rynku baterii i powiązanego z nim ekosystemu – mówi Jeong Joon Ha, dyrektor finansowy LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.

Inwestycja ta zachęciła już kilkanaście firm produkujących specjalistyczne komponenty i usługodawców do prowadzenia w tym regionie działalności ukierunkowanej na realizację dostaw dla LG Chem oraz innych podmiotów z branży. Spółka chce ponadto jeszcze bardziej rozszerzyć współpracę z Politechniką Wrocławską w celu opracowywania specjalistycznych kierunków studiów, praktyk i szkoleń. Przedsiębiorstwo rozbuduje również swoje centrum technologiczne we Wrocławiu w celu dalszego usprawniania procesów produkcji i tworzenia baterii nowej generacji.

Realizacja tego nowego programu inwestycyjnego pozwoli spółce na zwiększenie łącznej mocy produkowanych akumulatorów do ok. 65 GWh, dzięki czemu zlokalizowany w Polsce zakład stanie się jedną z największych na świecie fabryk produkujących ogniwa litowo-jonowe. Ponadto w ośrodku LG Chem we Wrocławiu powstanie ponad 1800 nowych miejsc pracy, przez co do końca 2022 r. całkowite zatrudnienie wzrośnie tam do ponad 6000 etatów.