Podczas 6. edycji targów TransLogistica Poland, które odbędą się w dniach od 6 do 8 listopada 2018 roku w Warszawie, Rio zaprezentuje na stoisku C13 nowe usługi i nowych partnerów. Oprócz usług związanych z pojazdami Rio po raz pierwszy zaoferuje usługi logistyczne, docierając tym samym do nowych grup klientów. Ponad dziesięć procent wszystkich zarejestrowanych klientów Rio pochodzi z Polski, co świadczy o tym, że Polska, zaraz po Niemczech, stanowi dla Rio najważniejszy rynek.

Skoncentrowana siła logistyki: nowe usługi Rio
Nowa usługa TMS Plug wypełnia lukę między systemem do planowania trasy a transportem drogą lądową: kierowcy, płatnicy frachtu lub firmy przeładunkowe mogą w łatwy i szybki sposób wymieniać się informacjami między kierowcami a zewnętrznymi systemami do planowania, co umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym. Product owner Susanne Simon wyjaśnia zasadę działania usługi: „Klienci mogą połączyć Rio TMS Plug z wewnętrznym systemem TMS przedsiębiorstwa za pomocą interfejsu danych. W ten sposób uzyskują informacje na temat pozycji pojazdu i mogą wymieniać z kierowcą informacje o trasach oraz formularze. Inną możliwością jest również proste rozwiązanie Track&Trace”. Obecnie Rio we współpracy z partnerem InfPro i w oparciu o stworzony przez niego system TMS translogica opracowuje rozwiązanie „all in one” dla firmy PETSCHL-Transporte, będącej klientem Rio i InfPro. Cel: pionierska digitalizacja informacji o trasie oraz stworzenie połączenia sieciowego z kierowcą. TMS translogica umożliwia wydawanie dyspozycji bezpośrednio na mapie, a dzięki inteligentnemu zarządzaniu przebiegiem procesów pracy optymalizuje procesy operacyjne klienta. Rio TMS Plug umożliwia również zintegrowanie PTV Truck Navigator w ekosystemie Rio w roli rozwiązania nawigacyjnego: przy wyliczaniu trasy uwzględniane są między innymi cechy samochodu ciężarowego, trasy alternatywne, specjalne zakazy, wysokości
mostów, ograniczenia dot. przewozu ładunków niebezpiecznych, masy pojazdu i parkowania.

Nowa usługa Rio View ma również na celu połączenie stron zaangażowanych w funkcjonowanie ekosystemu transportu i logistyki – takich jak dostawcy, płatnicy frachtu, klienci i usługodawcy – a tym samym zapewnienie przejrzystości całego łańcucha logistycznego. Przez łączenie towarów i zasobów Rio View wspiera w zarządzaniu transportem dostawców usług logistycznych (przedsiębiorstwa 3PL/4PL) oraz centrale logistyczne płatników frachtu. Klienci już teraz mogą generować zapytania o wysyłkę, tworzyć trasy i zamówienia wysyłkowe, zarządzać nimi oraz przeglądać ich status. W przyszłości usługa ta umożliwi zarządzanie kosztami transportu oraz zostanie wyposażona w funkcję zdarzeń i alarmów. Rozwiązania te zwiększą przejrzystość oraz pomogą płatnikom kosztów transportu w obniżeniu wydatków.

Najlepsi w branży: nowe usługi partnerskie
Rio jako platforma otwarta oferuje w Marketplace również nowe rozwiązania partnerskie. Zasada jest prosta: partnerzy, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, łączą się z Rio i udostępniają swoje usługi w Marketplace. Klienci mogą więc zamawiać w Marketplace nie tylko usługi własne Rio, lecz także te oferowane przez coraz to nowych partnerów. Na przykład we współpracy z firmą idem telematics Rio oferuje usługę idem Trailer Connector, aby klienci mogli po raz pierwszy połączyć w sieć w ramach środowiska Rio Connectivity nie tylko swoje pojazdy, ale i przyczepy. Trzy kolejne usługi partnerskie dostępne dla klientów Rio w Marketplace to MAN Card i usługi TIS-Web® od VDO oraz TX-SOCIAL od WABCO, która umożliwia pracę z danymi z tachografów i kart kierowców.