W tym roku sektor Bosch Mobility Solutions ma zwiększyć obroty o 4%, co zapewni mu dwukrotnie wyższy wzrost w porównaniu do produkcji przemysłu motoryzacyjnego.

Jedna czwarta obrotów Bosch pochodzi ze sprzedaży technologii do samochodów użytkowych – od vanów po 40-tonowe samochody ciężarowe. Działalność w obszarze rozwiązań dla samochodów ciężarowych i specjalistycznych rozwija się szczególnie szybko – w tempie od 7% do 8%. Bosch jest aktywny na tym rozwijającym się rynku. W 2017 roku sprzedaż samochodów ciężarowych wzrosła o blisko 8% w Chinach, 18% w Stanach Zjednoczonych i 45% w Indiach (źródło: VDA). Głównym czynnikiem wzrostu jest segment układów napędowych do samochodów użytkowych. Globalna sprzedaż układów wtryskowych do silników Diesla zwiększyła się o jedną trzecią tylko w 2017 roku, a w jeszcze szybszym tempie rosła w Chinach. W nadchodzących latach sprzedaż ustabilizuje się na wysokim poziomie. Bosch zatrudnia 2 600 inżynierów, którzy zajmują się koncepcjami napędowymi dla przyszłych samochodów ciężarowych. Pod koniec roku sektor Mobility Solutions będzie zatrudniał ponad 54 500 pracowników w działach badawczo-rozwojowych – o 5 000 więcej niż na początku tego roku.
Ochrona klimatu, zanieczyszczenie powietrza, urbanizacja, niedobór kierowców: branża logistyczna musi się zmierzyć z wieloma poważnymi wyzwaniami. Dodatkowo spodziewane jest zwiększenie natężenia transportu drogowego o kolejne 50% do roku 2040 (źródło: Shell). „Jednym z najpilniejszych problemów polityki transportowej w świetle zwiększającego się natężenia transportu drogowego są możliwości działań mające na celu zminimalizowanie wpływu transportu na środowisko, ludzi i sieć dróg” – powiedział dr Rolf Bulander, prezes sektora Mobility Solutions w spółce Robert Bosch GmbH. Bosch dysponuje rozwiązaniami technologicznymi, nie tylko tymi, które dotyczą optymalizacji układów napędowych – niektóre z nich to usługi zintegrowane, które wykraczają poza kwestie związane z konstrukcją pojazdów. „Chcemy, aby samochody ciężarowe przewoziły ciężary, a nie były ciężarem dla innych” – mówi Bulander. Wizja Bosch: zero emisji, zero wypadków i zero stresu – tak powinien wyglądać transport drogowy w przyszłości. Droga do osiągnięcia tego celu wiedzie poprzez elektryfikację, automatyzację oraz integrację samochodów użytkowych z internetem.

Od silników spalinowych do ogniw paliwowych: Bosch wprowadza nową energię do układów napędowych
Ważnym działaniem dla Boscha jest zwiększenie wydajności układów napędowych, a dzięki temu obniżenie zużycia paliwa oraz emisji CO₂ i tlenków azotu. Aby osiągnąć ten cel, Bosch pracuje nad dalszym rozwojem zarówno rozwiązań bazujących na silniku Diesla, jak i koncepcjach alternatywnych. W 2025 roku od 80% do 90% wszystkich samochodów ciężarowych będzie napędzanych przez silniki Diesla. Ale do roku 2030 jeden na cztery nowe samochody ciężarowe na świecie – a w Chinach nawet jeden na trzy – będzie wyposażony w napęd elektryczny. „Nikt, kto myśli o przyszłości segmentu samochodów ciężarowych, nie może wykluczyć opcji produkcji paliw alternatywnych (zwanych także paliwami syntetycznymi) z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – mówi Bulander.

Celem Boscha jest osiągnięcie globalnej pozycji lidera w obszarze elektromobilności. Koncern posiada szerokie portfolio produktów i rozwiązań w segmencie elektrycznych samochodów użytkownych. Rozwija także współpracę w ramach niedawno nawiązanego partnerstwa z amerykańskim start-upem Nikola Motor Company. Dodatkowo, w celu promowania koncepcji ogniw paliwowych, Bosch nawiązał partnerstwo strategiczne z Weichai Power, chińskim producentem silników do samochodów użytkowych. Jednak Bosch nie tylko zapewni nowym samochodom napęd elektryczny, ale zaproponuje zmodernizowane rozwiązanie technologiczne polegające na elektryfikacji  osi napędowej i jej zintegrowaniu z naczepą. Dzięki temu naczepy będą mogły wytwarzać energię elektryczną w czasie hamowania i zasilać nią zespoły mocy naczepy. Według obliczeń Boscha w przypadku naczep chłodniczych może to przynieść roczną oszczędność w wysokości 10 000 euro.

Bosch uczy samochody ciężarowe autonomicznej jazdy
Innym ważnym obszarem rozwoju, oprócz elektryfikacji, jest automatyzacja samochodów użytkowych. W obu tych obszarach prognozy na najbliższą dekadę przewidują dwucyfrowy wzrost rynku. W opinii Boscha układy wspomagające są ważnym krokiem na drodze do autonomicznej jazdy. Należy zauważyć, że w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych ryzyko zgonu jest dwa razy większe niż w przypadku innych pojazdów. Dla spółki Bosch jest to wystarczający powód, aby wykorzystać układy wspomagające do ułatwienia pracy kierowcom samochodów ciężarowych i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Asystent skrętu, czujnik martwego pola i system hamowania awaryjnego pomagają zapobiegać wypadkom z udziałem samochodów ciężarowych – Bosch ma w swojej ofercie m.in. czujniki radarowe stosowane w tych rozwiązaniach.

Automatyzacja jazdy samochodów użytkowych pomoże sprostać także innym wyzwaniom stojącym przed branżą transportową. Już dziś w USA brakuje 50 000 kierowców samochodów ciężarowych, a w ciągu nadchodzących lat liczba ta ma się potroić. W podobnej sytuacji jest Europa. Odpowiadając na te potrzeby, Bosch widzi duży potencjał w automatyzacji ruchu w systemie hub-to-hub, czyli autonomicznych samochodach ciężarowych kursujących pomiędzy magazynami. Technologia ta ma możliwość rozwiązania szeregu problemów w transporcie równocześnie, zwiększając efektywność ekonomiczną firm logistycznych, natężenie ruchu i bezpieczeństwo. Platooning, czyli autonomiczne samochody ciężarowe jadące w kolumnie, byłby z perspektywy Boscha następnym logicznym krokiem w procesie automatyzacji. Pomógłby zaoszczędzić na kosztach pracy, ale także kosztach paliwa. Trendy te oznaczają jednak, że ustawodawstwo, technologia oraz infrastruktura muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymagania. Bosch jest zaangażowany w ważne unijne projekty badawcze w tym obszarze.

Cyfrowe rozwiązania logistyczne: z autostrady prosto pod drzwi
Dla Bosch integracja z internetem to szansa na zwiększenie wydajności systemów transportowych – a dzięki temu odciążenie firm logistycznych i zakorkowanych dróg. Jeśli chodzi o logistykę przyszłości, Bosch dzięki swojemu know-how może przyczynić się do jej rozwoju na dwa sposoby: po pierwsze poprzez szeroką wiedzę w segmencie samochodów użytkowych, a po drugie poprzez dogłębne doświadczenie w obszarze Internetu rzeczy (IoT). „Bosch umożliwia rozwój cyfrowych rozwiązań logistycznych: z autostrady prosto pod drzwi” – mówi dr Markus Heyn, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH, odpowiedzialny za segment samochodów użytkowych. Dziś niemal każdy nowy samochód ciężarowy w Europie i USA jest częścią internetu. W związku z tym Bosch dostarcza producentom samochodów ciężarowych platformy telematyczne, które umożliwiają aktualizacje oprogramowania oraz zdalną diagnozę, co z kolei pozwala na rozwój nowych gałęzi działalności w obszarze zintegrowanych usług. Już dziś centra serwisowe spółki wykorzystują systemy czujników do całodobowego monitorowania stanu przewożonych towarów o znaczeniu krytycznym, w tym tak ważnych jak transport osocza krwi. Co roku centrale monitorują blisko 40 000 ładunków o dużej wartości.

Bosch wykorzystuje Internet rzeczy także do automatyzacji śledzenia dostaw – czujniki umieszczone na towarach i kontenerach przesyłają do chmury obliczeniowej informacje dotyczące lokalizacji, temperatury i wibracji. Pierwsze doświadczenia w tym obszarze pokazują, że rozwiązania logistyczne działające w czasie rzeczywistym pozwalają dyspozytorom obniżyć nakłady związane z monitorowaniem zasobów dotychczasowymi metodami o ponad połowę. Co więcej, zwiększają dostępność kontenerów wielokrotnego użytku nawet o 30%. Bosch dąży do tego, aby integracja z internetem przyczyniła się do zwiększenia wydajności transportu drogowego przy równoczesnej redukcji obciążenia sieci drogowej. „Poprzez elektryfikację, automatyzację oraz integrację z internetem rozwiązania Bosch gwarantują, że transport drogowy będzie mógł bez przeszkód rozwijać się także w przyszłości” – mówi Heyn.