Przychody Grupy Wielton po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniosły 1,45 mld zł i były wyższe o ponad 23 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk netto osiągnął poziom 57,4 mln zł i wzrósł o 21,4 proc. r/r. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec okresu był aż o 16,3 mln zł wyższy niż przed rokiem i sięgnął 101,4 mln zł przy rentowności 7 proc. Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 12 942 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost w ujęciu r/r o ponad 14 proc.

Wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa, który Grupa odnotowała po trzecim kwartale 2018 roku konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki Langendorf. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, kiedy wolumen sprzedaży naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa wyniósł 11 327 szt., wynik po III kwartale 2018 roku jest wyższy o 14,3 proc., z czego aż 70,4 proc (9 116 szt.) to sprzedaż zagraniczna.

– ,,Po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły blisko 1,5 mld złotych i były o 23,6 proc wyższe niż w 2018 roku. W omawianym okresie sprzedaliśmy blisko 13 tys. sztuk pojazdów, co oznacza wzrost o 14,3 proc. rok do roku – zauważa Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton S.A. i dodaje – Warto przypomnieć, że ze względu na wysoki popyt w pierwszych trzech kwartałach i ograniczone moce produkcyjne, skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu dostępności produktów dla naszych głównych rynków – Polski, Francji, Rosji i Niemiec. W naszej ocenie w najbliższym okresie sprzyjająca koniunktura powinna utrzymać się, czego najlepszym przykładem są Polska i Francja – wzrost rynków po trzech kwartałach br. odpowiednio o 12,9 proc. i 15,2 proc.” – dodaje