Konsorcjum BioLNG EuroNet ogłosiło dziś zaangażowanie w dalszy rozwój LNG (ciekłego gazu ziemnego) jako paliwa stosowanego w europejskim transporcie drogowym z nową infrastrukturą, która powinna zapewnić długoterminowy sukces i przyjęcie na szeroką skalę w Europie.

W skład konsorcjum wchodzą Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe działająca pod nazwą handlową IVECO Capital oraz Nordsol. Każdy z tych podmiotów podejmie własne działania, które zaowocują dodatkowymi 39 stacjami LNG w Europie, 2000 samochodów ciężarowych napędzanych LNG na drogach oraz budową zakładu produkcji bio-LNG w Holandii.

Detaliczne stacje LNG wejdą w skład ogólnoeuropejskiej sieci i powstaną w Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce oraz Hiszpanii. Obiekty te będą rozmieszczone co około 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej od Hiszpanii po Polskę.

„LNG to coraz bardziej przystępne cenowo paliwo do samochodów ciężarowych o dużej ładowności, które dzięki ewolucji transportu drogowego będzie stanowić ważne źródło energii” — powiedział István Kapitány, Wiceprezes Shell ds. detalu. „W Shell chcemy oferować klientom więcej niskoemisyjnej energii, a nowe stacje detaliczne LNG to zasadniczy element tej układanki. Bardzo chcę zobaczyć, jak w najbliższych latach ta ważna sieć stacji będzie witać europejskich klientów”.

„Ten program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliw oraz dotacje — wszystkie te elementy są niezbędne, by skłonić przyszłościowo myślących klientów do inwestycji w samochody ciężarowe napędzane LNG pomimo większych kosztów początkowych” — powiedział Jonas Nordh, dyrektor ds. zrównoważonych rozwiązań transportowych w firmie Scania. „Podczas gdy LNG, zmniejszający poziom emisji CO2 o nawet 20%, jest teraz szerzej dostępny, biogaz zmniejszający poziom emisji CO2 o ponad 90% będzie w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym, a jego produkcja będzie rosnąć”.

Pierre Lahutte, prezes marki IVECO, powiedział: „Ten projekt sprzyja płynnemu przejściu do gospodarki obiegu zamkniętego, opartej na pozyskiwaniu energii z odpadów. Umożliwia to nawet osiągnięcie ujemnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i sekwestrację dwutlenku węgla (CCS). Finansowanie tego projektu umożliwi nam pomoc klientom w przestawieniu floty na LNG w ramach konkurencyjnych planów finansowania i leasingu IVECO Capital. W ten sposób zwiększy się liczba pojazdów na gaz ziemny na drogach Europy i nastąpi postęp w kierunku zrównoważonej branży transportowej”.

Zakład produkcji bio-LNG będzie wytwarzać 3000 ton paliwa rocznie z wykorzystaniem biogazu pozyskiwanego z odpadów organicznych. Będzie on sprzedawany użytkownikom końcowym za pośrednictwem sieci LNG.

„Odblokowanie potencjału bio-LNG umożliwi stosowanie LNG jako przyszłego źródła energii w sektorze transportu drogowego” — powiedział Jerom van Roosmalen, partner-założyciel Nordsol. „W Nordsol jesteśmy zdecydowani wprowadzić bio-LNG do powszechnego użytku jako czyste, bezpieczne, zaawansowane biopaliwo, które jest powszechnie dostępne po przystępnej cenie. Nasza koncepcja produkcji bio-LNG wynika z tej misji i cieszymy się z możliwości zwiększenia rynkowego udziału LNG wraz z partnerami z konsorcjum”.

BioLNG EuroNet ma ambicje popularyzacji LNG jako paliwa dla transportu drogowego w całej Europie, dzisiaj i w dalszej przyszłości.