Magazynowanie jest stałym elementem towarzyszącym procesowi wytwarzania i obrotu towarami. Aby surowce czy gotowe produkty docierały do odbiorcy w nienaruszonym stanie, jest niezbędne stworzenie odpowiednich warunków ich przechowywania. Są one szczególnie ważne w przypadku materiałów delikatnych i o specjalnych wymaganiach.

 


Na czym polega odpowiednie składowanie materiałów?

Usługi magazynowe są obecnie często wykorzystywane przez firmy, jako element pośredni w wymianie towarów pomiędzy producentem i odbiorcą. Pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z budową własnych magazynków, a także ułatwiają dystrybucję. Towary mogą być dostarczane jednym środkiem transportu do magazynu w odległej części kraju, a następnie rozprowadzane do w różnych kierunkach lub odbierane w nich bezpośrednio przez klientów. Poza przestrzeganiem zasad BHP proces prawidłowego składowania materiałów należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest stworzenie warunków, w których przechowywany towar zachowa wszystkie swoje cechy. Oznacza to, że jego wartość, wygląd i parametry po składowaniu będą identyczne, jak te przed umieszczeniem w magazynie. Drugą kwestią jest organizacja wnętrza pomieszczenia magazynowego. Ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni czy wyposażenie w odpowiednie regały, stojaki, pojemniki i urządzenia transportowe mają znaczący wpływ na koszty magazynowe. Na odpowiednie magazynowanie materiałów składają się:

 • wyposażenie magazynu – regały i półki, środki transportu wewnętrznego itp.
 • warunki środowiskowe w magazynie – temperatura, wentylacja pomieszczenia, wilgotność,
 • sposób składowania materiałów – wysokość stosów, dopuszczalne obciążenie najniższej warstwy,
 • dostosowane metody załadunku i wyładunku,
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe i systemy ochrony przed włamaniem, zalaniem itp.

Na koszty magazynowe składają się też elementy, takie jak organizacja ruchu wewnątrz budynku, automatyzacja niektórych procesów oraz elektroniczny system organizacji, rejestrowania towarów i obrotu nimi.

Właściwe wyposażenie magazynów

Wyposażenie magazynów jest jednym z najistotniejszych elementów, które wpływają na organizację składowania towarów, jak i zapewnienie im optymalnych warunków. Powinno ono być dostosowane do typu przechowywanych materiałów. Innego wyposażenia potrzebuje magazyn otwarty czy zamknięty przeznaczony do przechowywania towarów sypkich, a innego taki, w którym umieszcza się palety, kartony czy kontenery. Na wyposażenie składają się też środki transportu wewnętrznego, a magazynach wysokiego składu – windy, podnośniki i inne urządzenia tego typu.

Urządzenia niezbędne w magazynie

Pojęcie urządzeń i środków technicznych niezbędnych w prawidłowo wyposażonym magazynie odnosi się do niemal wszystkich elementów jego wyposażenia. Tym terminem logistycznym określa się zarówno klimatyzatory czy zraszacze przeciwpożarowe jak i regały magazynowe i stojaki. Wszystkie niezbędne elementy można podzielić na siedem kategorii. Są to:

 • urządzenia do składowania,
 • urządzenia i instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, nagrzewnice, promienniki, agregaty, osuszacze i inne, które pozwalają tworzyć optymalny mikroklimat w magazynie,
 • środki ochrony przeciwpożarowej czynnej i biernej (np. niepalne materiały wykończeniowe, spryskiwacze, klapy oddymiające, agregaty gaśnicze),
 • instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • system oświetlenia świetliki dachowe, oświetlenie jarzeniowe, lampy wyładowcze i inne sztuczne źródła światła o odpowiednim natężeniu i rozproszeniu,
 • elementy systemu zabezpieczeń telewizja przemysłowa, zabezpieczenia BHP, antywłamaniowe, rejestratory i czujniki, awaryjne oświetlenie itp.,
 • środki specjalne – elementy wyposażenia dodatkowego, które są niezbędne do sprawnego przebiegu operacji magazynowych oraz zagwarantowania zachowania ich jakości.

Wszystkie wymienione elementy powinny spełniać odpowiednie normy. Zgodnie z nimi muszą też być dostosowane do parametrów pomieszczeń magazynowych, typu magazynu i rodzaju przechowywanych towarów. Zarówno magazyn otwarty jak i zamknięty czy magazyn półotwarty, wymagają też odpowiedniego oświetlenia terenu. Jego charakterystykę również określa polska norma.

Regały, stojaki i pozostałe wyposażenie

Poza urządzeniami magazynowymi, które pomagają w utrzymaniu jakości składowanych towarów oraz ich bezpiecznym przechowywaniu, istotne są też elementy wyposażenia wewnętrznego, ułatwiające organizację magazynowania. Zaliczają się do nich:

 • regały – paletowe, półkowe, wspornikowe, wjezdne i przejezdne, przesuwne, wsporcze itp.,
 • stojaki – szczelinowe, słupkowe, gniazdowe i pryzmowe,
 • wieszaki – stojące, przyścienne, podwieszane,
 • podkłady – belkowe, płytowe pełne, płytowe ażurowe,
 • zasieki – jedno i wielokomorowe.

Każdy z wymienionych elementów wyposażenia charakteryzuje się też określonymi parametrami, takimi jak dopuszczalne obciążenie półek w regałach, odległość pomiędzy półkami, czy szerokość konstrukcji. Każda z tych cech decyduje o ilości i jakości przechowywanych materiałów, a w efekcie, wpływa również na koszty magazynowe.

Rodzaje magazynów

Usługi magazynowe są obecnie bardzo popularne, dlatego oferta jest też zróżnicowana i dostosowana do potrzeb klientów. Magazyn do wynajęcia może on wykorzystać zarówno do przechowywania produktów sypkich, jak i beczek czy palet. Wymaga to dostosowania cech przestrzeni składowej do konkretnych potrzeb. Stąd też jest ich kilka ich rodzajów. Standardowy podział magazynów pozwala wyróżnić:

 • magazyn otwarty – najczęściej ma formę ogrodzonego placu składowego i jest wykorzystywany do przechowywania materiałów odpornych na działanie czynników środowiskowych (np. materiały budowlane), mineralnych (żwir, tłuczeń) lub kontenerów,
 • magazyn półotwarty – wyposażony w zadaszenie i dwie-trzy ściany boczne, wykorzystywany do składowania materiałów mało odpornych na wilgoć (np. cement) lub do przechowywania tymczasowego,
 • magazyn zamknięty – bezpieczny budynek, wyposażony w elementy i instalacje, dzięki którym jest możliwe utrzymanie mikroklimatu wnętrza.

Trzy wymienione wyżej rodzaje magazynów warunkują też określone koszty przechowywania w nich towarów. Najwyższe są one zawsze w magazynie zamkniętym.

Mexem – sprawdzony partner dla Twojego biznesu

Wynajem powierzchni magazynowej to usługa, którą oferuje firma Mexem, istniejąca na polskim rynku od 1988 roku. Wiele lat działalności pozwoliło jej nie tylko rozbudować bazę sprzętową, ale również zdobyć doświadczenie, dzięki któremu jest to obecnie sprawdzony i wiarygodny partner biznesowy. Mexem oferuje nie tylko magazynowanie. Usługi obejmują również transport krajowy i międzynarodowy, w tym transport intermodalny oraz chłodniczy. Firma udostępnia różne rodzaje magazynów o dużej powierzchni i z pełnym wyposażeniem, zgodnym z obowiązującymi normami. Cena wynajmu powierzchni magazynowej jest wyjątkowo atrakcyjna, co dodatkowo wpływa na wysoki standard współpracy. Jeśli interesują Cię usługi magazynowe – Mexem to Twój najlepszy partner.