Fiat Chrysler Automobiles (FCA) był ważnym uczestnikiem konferencji stowarzyszenia 5G Automotive Association (5GAA) w Turynie, wraz z innymi partnerami  firma zaprezentowała nowe rozwiązania wykorzystujące potencjał technologii mobilnej piątej generacji.

Przy wykorzystaniu samochodów FCA zaprezentowano rozwiązania takie jak: Forward Collision Warning (system ostrzegania przed najechaniem na znajdujący się z przodu pojazd lub przeszkodę), Urban Geo-referenced Alert (system ostrzegania georeferencyjnego w przestrzeni miejskiej), Stationary Vehicle Warning (ostrzeżenia o pojazdach pozostających w bezruchu), Emergency Electronic Brake Light Warning (ostrzeżenia o nagłym hamowaniu) i See Through (system pozwalający zobaczyć obiekty przysłonięte przez pojazd jadący bezpośrednio przed kierowanym pojazdem).
Dzięki mobilności w ramach sieci umożliwią FCA zaoferowanie swoim klientom nowych usług.

Wynalazczość i innowacyjność sprawiły, że samochody, podobnie jak smartfony, przeszły drogę od oferowania ograniczonego zakresu funkcji do bycia zintegrowanymi centrami usług. Zadaniem producentów samochodów jest dbanie o to, by dobrze wykorzystywać ten postęp technologiczny. Koncern FCA miał to na uwadze podczas projektowania ekosystemu Unconnect, dążąc do zapewnienia kompatybilności z przyszłymi innowacjami, w szczególności z technologią mobilną piątej generacji. Jest to zintegrowana platforma dla pojazdów podłączonych do sieci, która pozwoliła FCA stworzyć globalny „ekosystem” zwiększający bezpieczeństwo i przyjemność jazdy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Technologia 5G to coś więcej niż kolejny krok w zakresie innowacji technologicznych – to rewolucja koncepcyjna w dziedzinie łączności między użytkownikami samochodów.
Konkretny przykład tej inicjatywy można obserwować na przykładzie czynnego udziału FCA w konferencji i prezentacji dotyczącej 5GAA, które odbyły się 14 listopada 2019 w Turynie. Podczas wydarzenia zaprezentowano, w jaki sposób pojazdy funkcjonujące w ramach wspomnianej platformy mogą łączyć się z chmurą i z innymi pojazdami, zapewniając większe bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pojawienie się technologii 5G zapoczątkuje nową falę rozwiązań umożliwiających szybką komunikację przy niskich wartościach opóźnienia. FCA zaprezentował pięć nowych rodzajów technologii wykorzystujących te atuty: Forward Collision Warning, Urban Geo-referenced Alert, Stationary Vehicle Warning, Emergency Electronic Brake Light warning i See Through.

„Ekosystem Unconnect opracowany przez FCA będzie w przyszłości korzystał z technologii 5G również na inne sposoby niż te zaprezentowane podczas konferencji w Turynie. Jesteśmy przekonani, że ta technologia pomoże zmienić przyszłość mobilności, rewolucjonizując jednocześnie obecny sposób postrzegania samochodów. Kiedy technologia 5G stanie się międzynarodowym standardem, a towarzyszyć będzie rozwój infrastruktury, zarówno producenci, jak i konsumenci będą mogli korzystać z ogromu oferowanych przez nią możliwości” – powiedział Gilberto Ceresa, kierownik zespołu ds. łączności globalnej i dyrektor ds. informatyki na regiony Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Ameryki Łacińskiej (LATAM) w koncernie Fiat Chrysler Automobiles.

FCA i Harman (Samsung) zaprezentowały dwa przykłady zastosowania technologii C-V2V (Cellular Vehicle to Vehicle – komunikacja pojazdów z innymi pojazdami za pośrednictwem sieci komórkowej); system Forward Collision Warning (FCW) i Intersection Movement Assist (IMA – informacja o pojazdach zbliżających się do skrzyżowania). Podczas pokazu zaprezentowano modele Maserati Levante i Quattroporte, między którymi dzięki bezpośredniemu połączeniu radiowemu, anonimowo wymieniane były podstawowe informacje, takie jak ich położenie i kierunek jazdy. System FCW wykrywa potencjalne zagrożenia zderzeniem czołowym i odpowiednio ostrzega o nich kierowcę. Dzięki wymianie danych z czujników, w które wyposażone są samochody znajdujące się niedaleko siebie, technologia ta może ograniczyć ryzyko wypadków, np. na skrzyżowaniach. Natomiast IMA pomaga kierowcom w poruszaniu się na skrzyżowaniach, ograniczając ryzyko zderzeń bocznych.

Dzięki nowej architekturze 5G kierowcy będą również ostrzegani z wyprzedzeniem o krytycznych wydarzeniach, a ponadto jazda po mieście stanie się przyjemniejsza. Rozwiązanie Urban Geo-referenced Alert, opracowane wspólnie przez TIM, FCA, Links, Miasto Turyn, 5T i Politechnikę w Turynie, ma na celu ostrzeganie kierowców przed potencjalnymi zagrożeniami na drodze, w tym robotami drogowymi, dynamicznymi ograniczeniami prędkości i korkami. Standardowy georeferencyjny komunikat ostrzegawczy najpierw odbierany jest przez Politechnikę w Turynie i Links za pośrednictwem cyfrowej platformy mobilności w Turynie (Torino Digital Mobility Plaform), która monitoruje sytuację na drogach w czasie rzeczywistym, a następnie przekazywany za pośrednictwem brokera chmury w sieci TIM 5G w standardzie AMQP. Powiadomienie otrzymają tylko te pojazdy, którym dana informacja jest potrzebna. W pojazdach FCA wyświetli się ono za pośrednictwem pokładowego interfejsu użytkownika, umożliwiając kierowcy podjęcie odpowiednich działań. Demonstracja potwierdziła, że sieć TIM 5G zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi inteligentnych usług drogowych dla samochodów podłączonych do sieci. Program ponadto spełnia normy branżowe, a co za tym idzie może znaleźć zastosowanie w innych miejscach objętych siecią telefonii komórkowej.

Podczas kolejnej prezentacji FCA przedstawiła technologię Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). Umożliwia ona pojazdom komunikowanie się ze sobą, a także z innymi użytkownikami drogi i infrastrukturą. Działa ona nawet na obszarach nie objętych siecią telefonii komórkowej, pozwalając na wymianę informacji wrażliwych czasowo i mających krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa. Wspólnie z Continental i Qualcomm FCA przedstawiła dwa zastosowania wspomnianej technologii na przykładzie dwóch samochodów Jeep Renegade. Funkcja Stationary Vehicle Warning (SVW) uruchamiana jest przy włączonych światłach awaryjnych. Wówczas do wszystkich znajdujących się w pobliżu pojazdów wysyłany jest komunikat ostrzegający przed zagrożeniem, zanim będzie ono widoczne. W przypadku nagłego hamowania funkcja Emergency Electronic Brake Light Warning (EEBL) wysyła wszystkim znajdującym się w pobliżu pojazdom ostrzeżenie przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją.

Zaprezentowano również opracowany wspólnie przez Vodafone, FCA, Vodafone Automotive, Marelli i Altran system „See Through”, który umożliwia dokonywanie w czasie rzeczywistym wymiany nagrywanego obrazu pomiędzy pojazdami poprzez komunikację C-V2V. W rezultacie pole widzenia kierowcy zwiększa się nawet w sytuacjach ograniczonej widoczności. Technologia ta ma na celu zapobieganie wypadkom, zwłaszcza tym, do których dochodzi podczas manewru wyprzedzania. W prezentacji udział wzięły dwa samochody modelu Jeep Renegade połączone routerem 5G produkcji Marelii. Każdy z nich wyposażony był ponadto w kamery Marelii Motorsport rejestrujące obraz z dużą liczbą klatek na sekundę. Dzięki systemowi śledzenia w czasie rzeczywistym i algorytmowi mapowania przestrzeni, opracowanemu specjalnie przez Vodafone Automotive, stworzony przez Vodafone serwer brzegowy Multi-Access Edge Computing (MEC) może dynamicznie kontrolować i trasować przepływy nagrywanego obrazu na podstawie wzajemnego położenia pojazdów, a także zapewnić minimalną wartość opóźnienia (end-to-end latency) dla większego bezpieczeństwa kierowcy. Nadzwyczaj niska wartość opóźnienia i wysoka niezawodność standardu Vodafone 5G to czynniki mające kluczowe znaczenie dla przepływu i synchronizacji wymiany nagrywanego obrazu pomiędzy pojazdami w czasie rzeczywistym również w warunkach dużego nasilenia ruchu i obciążenia sieci komórkowej.