Redaktor naczelny
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680
k.dziewicka@truck-van.pl
Wydawca
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575
m.ganiec@kmg-media.pl
Prenumerata
tel. 22 213 88 28
prenumerata@truck-van.pl
Reklama
Jarosław Dynek
tel. 694 725 118
j.dynek@truck-van.pl
Marcin Marczuk
tel. 513 432 305
m.marczuk@truck-van.pl
Krystyna Koch
tel. 515 444 589
k.koch@truck-van.pl

 

Adres redakcji
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
tel. 515 750 900
tel. 22 213 88 28
redakcja@truck-van.pl
www.truck-van.pl

Wydawca (dane do fakturowania)
KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
NIP: 522 294 09 47
REGON: 142231181
KRS: 0000348328,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy: 30 000 zł