Najnowsze wydania

testowa góra

Zaoszczędź coś więcej niż tylko paliwo

SolarisWyprodukowanie 8000 seryjnego elektrycznego napędu hybrydowego dla autobusów miejskich to kamień milowy odnotowany przez BAE Systems. Jest to efekt gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na produkowane przez firmę elektryczne systemy autobusowe, które oszczędzają paliwo i emitują mniej szkodliwych substancji. W ciągu ostatnich dwóch lat  firma  BAE  Systems  dostarczyła  3000  napędów  tego  typu,  czyli dwukrotnie więcej, niż w poprzednich czterech latach.

 

Ciągłe  zapotrzebowanie  na  te  napędy  wynika  z  elasty czności  produktów  Seri i - E - powiedział Bob Lamanna, dyrektor globalnej sprzedaży i obsługi au tobusów miejskich w BAE Systems. Linia  ta umożliwia podróż przy obniżeniu emisji szkodliwych substancji do  zera,  czyli  takiej,  jakiej  szukają  firmy  przewozowe,  bez  wyzw ań  związanych  z infrastrukturą wymaganą w przypadku roz wiązań całkowicie elektrycznych. Flagowy system Serii - E produkowany  przez BAE  Systems zawiera  nie tylko  hybrydowy napęd elektryczny, ale również zasila energią elektryczną wszystkie  akcesoria  pojazdu . Napęd  ma również  funkcję  stop/start,  która  eliminuje  emitowanie  szkodliwych substancji  podczas  postoju  autobusu. Ta technologia  jest  obecnie  zaawansowana  na tyle, aby zapewnić użytkownikowi eksploatację autobusu przez maksymalnie 35 procent czasu, gdy silnik jest wyłączony, bez potrzeby zatrzymywania i ładowania akumulatorów pojazdu. Dzięki wbudowanej prądnicy autobus może być eksploatowany 24/7 i nie ma potrzeby podłączania go do instalacji ładowania, ani planowania czasu jego eksploatacji.

 

Od  ponad  20  lat  firma  dostarcza hybrydowe systemy napędowe i prowadzi prace  nad zaawansowanymi  rozwiązaniami  dla  transportu  miejskiego,  obejmujące  kompletne instalacje elektryczne zasilane akumulatorami i ogniwami paliwowymi dla użytkowników chcących osiągnąć zerowy  poziom  emisj i  szkodliwych  substancji.  8000  hybrydowych systemów napędowych BAE Systems jest eksploatowanych na całym świecie, każdego roku zapewniając transport ponad 1,3 miliarda pasażerom i zaoszczędzając 17 milionów galonów (ponad 77 milionów litrów) paliwa, zapobi egając jednocześnie wyemitowaniu do atmosfery ziemskiej 170 000 ton CO 2.

 

We  wrześniu  2016 roku BAE  Systems  i polski Solaris  Bus  &  Coach  S.A.  podpisały porozumienie,  na  mocy  którego  hybrydowy  napęd  elektryczny  będzie  oferowany  w autobu sach Solaris. Solaris podpisał niedawno kontrakty na dostawę autobusów dla kilku miast  w  Polsce, które zostaną przekazane pod koniec lutego i w marcu 2018 roku. Firma dostarczyła już ponad 14 000 pojazdów do 30 krajów. Miasta używające pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym zmniejszają poziom emisji szkodliwych substancji i hałasu. Napęd elektryczny BAE Systems jest atrakcyjny dla użytkowników, ponieważ jego funkcja stop/start daje możliwość wyłączenia silnika autobusu podczas postoju. Dodatkowe  źródło  zasilania  opracowane  przez  BAE  Systems umożliwia przeznaczenie całej energii elektrycznej , jaka potrzebna będzie podczas postoju autobusu, do za silania  akcesoriów,  takich  jak  układ  kierowniczy,  sprężarka powietrza, instalacja klimatyzacji, czy grzejniki przy niższych temperaturach. Prawie 40 procent czasu pracy autobusu zajmuje zabieranie pasażerów, a funkcja stop/start opracowana przez BAE Syst ems pozwala na wyłączenie silnika autobusu podczas postojów, umożliwiając oszczędność paliwa i redukcję emisję szkodliwych substancji.

Udostępnij