Najnowsze wydania

testowa góra

Hankook Tire wciąż w indeksie DJSI World Class ­

csm Hankook Tire Head Office ab0e1551efFirma Hankook Tire drugi rok z rzędu znalazła się na renomowanym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index. Do tego wyróżnienia przyczyniło się zwłaszcza zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, działalność charytatywna, postawa obywatelska w biznesie oraz strategia klimatyczna firmy. Firma Hankook Tire, producent opon klasy premium, została po raz drugi z rzędu uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), co umacnia jej pozycję najbardziej zrównoważonego producenta opon na świecie.

 

Indeks DJSI powstał w 1999 r. w wyniku współpracy S&P Dow Jones Indices i RobecoSAM i jest pierwszym globalnym indeksem, w którym bierze się pod uwagę czynniki finansowe, środowiskowe i społeczne mające wpływ na kapitalizację giełdową 2500 wiodących firm na świecie. Na indeksie znajdują się liderzy w każdej branży, wyłonieni na podstawie oceny zrównoważonego rozwoju. Dzięki ciągłemu doskonaleniu się w tym zakresie firma Hankook Tire znalazła się na indeksie DJSI World Class po raz drugi z rzędu. Od kiedy firma po raz pierwszy została wpisana na indeks w 2016 r., angażuje się ona aktywnie w inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej, a jej pracownicy stworzyli siedem różnych komisji ds. odpowiedzialności społecznej. Jako odpowiedzialny podmiot gospodarczy, firma Hankook Tire wdrożyła zintegrowany system zarządzania odpowiedzialnością społeczną, aby promować różne związane z nią aktywności. System ten stanowi zasadniczą część zobowiązań firmy w tej dziedzinie. W ramach jego realizacji stworzono Komitet ds. strategii, w którym kierownictwo wyższego szczebla omawia kierunki strategii zrównoważonego biznesu, oraz Komitet sterujący obejmujący siedem komisji prowadzących zrównoważone działania biznesowe. Są to: Komisja ds. środowiska produktów, Komisja ds. ochrony środowiska, BHP i energii, Komisja ds. pracowników, Komisja ds. zarządzania etyką, Komisja ds. zgodności z prawem, Komisja ds. filantropii korporacyjnej i Komisja ds. dostawców.

 

Pod koniec 2016 roku wyznaczono plan realizacji wizji odpowiedzialności społecznej na rok 2020, obejmujący cele średnio- i długoterminowe, mający ułatwić wyznaczanie i wdrażanie celów krótkoterminowych na każdy rok. Aby był on bardziej wykonalny, rozpisano w nim krok po kroku proces corocznej realizacji celów. Wzorując się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, firma Hankook Tire planuje również wypełniać swoje zobowiązania społeczne w czterech następujących aspektach: równość płci, godna praca i wzrost gospodarczy, zmniejszenie nierówności oraz działania w dziedzinie klimatu. W 2016 r., za pośrednictwem Hankook Donggeurami Partners Co., Ltd., certyfikowanej spółki zależnej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, liczba zatrudnionych pośrednio przez firmę osób niepełnosprawnych zwiększyła się niemal dwukrotnie w porównaniu do 2015 r. Ponadto, od 1990 roku działa charytatywna Fundacja pomocy Hankook Tire, w której wolontariuszami są również pracownicy firmy. Firma wspiera organizacje pomocy społecznej zajmujące się opieką medyczną, dziećmi i młodzieżą w kryzysie oraz dziećmi z rodzin o niskich dochodach. Obecność na indeksie DJSI World Class przez drugi rok z rzędu jest dla nas ogromnym zaszczytem oraz dowodzi, że nasza firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedział Seung Hwa Suh, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Hankook Tire, i dodał: Obiecujemy nie tylko osiągnąć cele wyznaczone na rok 2020, lecz także wywiązywać się z naszej odpowiedzialności jako światowy lider produkcji opon.

Udostępnij