Najnowsze wydania

testowa góra

Trwają prace nad pierwszą w Polsce strefą dla pojazdów autonomicznych

Podpisanie porozumienia 1Prezydent Jaworzna - Paweł Silbert, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego - Marcin Ślęzak oraz Piotr Jelski - Prezes Zarządu Comtegra S.A. podpisali 8 sierpnia 2017 r. porozumienie, które pozwoli na kontynuowanie prac nad utworzeniem specjalnej strefy prawnej, umożliwiającej w przyszłości poruszanie się w ruchu miejskim pojazdów autonomicznych.  

 

 

Ogólnoświatowe trendy w branży motoryzacyjnej wyraźnie wskazują, że jednym z najważniejszych kierunków rozwoju transportu drogowego w najbliższych latach będzie wdrożenie do powszechnego użycia samochodów autonomicznych (samosterujących) oraz zwiększenie ilości samochodów elektrycznych. W związku z tym władze Jaworzna na Górnym Śląsku pracują nad eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych. 

 

- Nasza deklaracja bycia częścią takiego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w branży. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy.- mówi prezydent Jaworzna - Paweł Silbert.

 

Przy tworzeniu strefy współpracować będą: Miasto Jaworzno, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Comtegra S. A. Jak informuje ITS, działąnia mają być podejmowane w ramach trzech zależnych ścieżek: strategicznej, dedykowanej problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego i regulacji lokalnych; eksperymentalnej - poświęconej pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnej, która pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.


- Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych - mówi Marcin Ślęzak, dyrektor ITS w Warszawie.

 

- Nawet biorąc pod uwagę zagrożenia i wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi - rozwój w tym kierunku jest nieunikniony. Opowiadamy się po stronie biorącej odpowiedzialność za kształt i przyszłość tego kierunku w kraju. Dziś udowadniamy, że nawet kraj nieposiadający wysoko rozwiniętego przemysłu samochodowego jest w stanie dołożyć znaczącą cegiełkę do światowego trendu - dodaje Piotr Jelski - prezes zarządu firmy Comtegra S.A.

 

Jak przekonują strony porozumienia, z racji złożoności zagadnienia i ze względu szybkość zachodzących zmian niemożliwym wydaje się podjęcie takiego wyzwania przez pojedyncze organizacje: urzędy odpowiedzialne za regulacje, miasta, jednostki naukowe czy przedsiębiorców.

 

- Ponieważ realizacja tego wyzwania samodzielnie zdaje się być niemożliwa, dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów, którzy uzupełnią spektrum naszych kompetencji. Dzięki współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego udało nam się określić katalog zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Szczęśliwie okazało się też, że jest w Polsce miasto otwarte na innowacje i zainteresowane pracami nad określeniem organizacyjnego i technologicznego „progu wejścia”. W Jaworznie znaleźliśmy miejsce, w którym przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe, w których wyniku spodziewamy się otrzymać klarowne wytyczne i narzędzia pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technologii. - mówi Dariusz Skonieczny, Dyrektor Rozwoju Biznesu Comtegra S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij