Najnowsze wydania

testowa góra

Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju

Wspólnie dla zrównoważonego rozwojuPojazdy Scania nowej generacji oraz związane z nimi usługi zostaną wykorzystane w projekcie mającym na celu redukcję śladu węglowego przewozów prowadzonych na rzecz sieci McDonald’s. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 5 lat. Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu to główne założenia współpracy uczestników projektu – przedstawicieli firm Scania i HAVI – na rzecz zrównoważonego transportu i logistyki.

 

 

 

Założenia te obejmują znaczące zmniejszenie udziału pojazdów zasilanych olejem napędowym w transporcie do 2021 roku. Dodatkowo projekt ma na celu przestawienie 70 proc. floty HAVI w wybranych krajach na alternatywne układy napędowe, np. gazowy czy hybrydowy. W związku z tym dostawy do sieci McDonald’s będą wykonywane przez HAVI przy użyciu pojazdów Scania nowej generacji i wspomagających je usług. Emisja CO2 będzie monitorowana na bieżąco. Uczestnicy projektu przewidują, że w jego wyniku redukcja emisji CO2 na kilometr wyniesie od 15 do 40 proc. – w zależności od trasy, paliwa i warunków jazdy.

 

Liderzy biznesu ponoszą szczególną odpowiedzialność za wyznaczanie nowych kierunków jego rozwoju. W tym wypadku tworzymy nowy standard dostaw miejskich. Mam na myśli nie tylko planowanie, ale także wprowadzanie wskaźników obrazujących korzyści, jakie odnoszą społeczności w wyniku naszych działań – mówi Haluk Ilkdemirci, dyrektor logistyki w firmie HAVI.

 

– Obecnie obserwujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania na zrównoważone rozwiązania transportowe. Ten projekt stanowi dowód przemyślanej współpracy, dzięki której możemy być bardziej innowacyjni i wspólnie przyspieszyć rozwój zrównoważonego transportu – dodaje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania CV AB.

 

Korzyści społeczne i środowiskowe

Pojazdy ciężarowe zasilane gazem oraz hybrydowe emitują znikomą ilość spalin i znacząco redukują emisję CO2 w miastach. Pracują też znacznie ciszej, co  w połączeniu z cichymi urządzeniami chłodniczymi zmniejsza obciążenie, jakie dystrybucja niesie  dla mieszkańców.

 

Ponadto w ramach projektu eksperci firm HAVI i Scania wspólnie pracują nad pojazdem ciężarowym z wyposażeniem do odbioru odpadów z resturacji z przeznaczeniem ich do recyklingu (zużytego oleju spożywczego, plastiku i kartonów). Jak przekonują, przyczyni się to do zwiększenia efektywności odzysku surowców wtórnych i ograniczenia ilości śmieci wywożonych zwykłymi śmieciarkami, co zmniejszy ich ruch i dodatkowo zredukuje emisję CO2.

 

Nowa inicjatywa obejmie na początku kraje europejskie, ale wkrótce ma być wdrożona również w Azji. 

Udostępnij