Najnowsze wydania

testowa góra

Wyniki finansowe PACCAR - zwiększone dostawy ciężarówek i rekordowe przychody ze sprzedaży części zamiennych

Centrum dystrybucji PACCAR w TorontoPACCAR odnotował wysokie przychody i zyski za II kwartał 2017 r. Do wzrostu wyników przyczyniły się  zwiększone dostawy ciężarówek i rekordowe przychody ze sprzedaży części zamiennych.

 

 

 

 

- W drugim kwartale 2017 r. PACCAR (Nasdaq: PCAR) osiągnął wysokie przychody i zyski netto. Wyniki finansowe PACCAR odzwierciedlają wzrost produkcji samochodów ciężarowych i udziału w rynku Ameryki Północnej, silne europejskie rynki ciężarówek oraz wyższe globalne wyniki sprzedaży części zamiennych. Jestem bardzo dumny z naszych 24 500 pracowników, którzy zapewnili naszym klientom doskonałe produkty i usługi. – mówi dyrektor wykonawczy firmy, Ron Armstrong.

 

W drugim kwartale przychody ze sprzedaży netto i przychody z usług finansowych wyniosły 4,70 mld USD w porównaniu z 4,41 mld USD w drugim kwartale 2016 r. W drugim kwartale bieżącego roku PACCAR wykazał zysk netto w wysokości 373,0 mln USD (1,06 USD na 1 akcję rozwodnioną) w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 481,3 mln USD (1,37 USD na 1 akcję rozwodnioną) w tym samym okresie ubiegłego roku. Skorygowany zysk netto PACCAR (wykazany zgodnie z zasadami innymi niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości wyniósł 371,7 mln USD (1,06 USD na 1 akcję rozwodnioną) w drugim kwartale 2016 r., bez uwzględnienie korzystnej jednorazowej korekty w wysokości 109,6 mln USD w związku z ugodą z Komisją Europejską (KE).

 

PACCAR wykazał zysk netto w wysokości 683,3 mln USD (1,94 USD na 1 akcję rozwodnioną) za pierwsze półrocze 2017 r. Za analogiczny okres poprzedniego roku spółka wykazała stratę netto w wysokości 113,3 mln USD (0,32 USD na 1 akcję rozwodnioną). Za pierwsze półrocze 2016 r. PACCAR wykazał skorygowany zysk netto (wykazany zgodnie z zasadami innymi niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości) w wysokości 719,7 mln USD (2,05 USD na 1 akcję rozwodnioną), z wyłączeniem jednorazowego obciążenia w wysokości 833,0 mln USD z tytułu ugody z KE. Przychody netto ze sprzedaży i usług finansowych w pierwszej połowie 2017 r. wyniosły 8,94 mld USD w porównaniu z 8,71 mld USD w poprzednim roku.

 

– PACCAR to lider w technologii produkcji pojazdów komercyjnych, który inwestuje w kolejną generację technologii motoryzacyjnych. Inwestycje PACCAR obejmują samochody bezzałogowe i zintegrowane konwoje, łączność samochodową, rzeczywistość rozszerzoną (AR) i zintegrowaną platformę oprogramowania. Spółka wciąż wprowadza przodujące w branży technologie w odniesieniu do części zamiennych i usług finansowych dla naszych dealerów i klientów, wykorzystując w tym celu technologię analizy big data - mówi Ron Armstrong.

 

– W odpowiedzi na wzrost popytu ze strony klientów, PACCAR zatrudnił w tym roku w USA dodatkowe 1 200 osób i poniósł nakłady w wysokości ponad 125 mln USD na inwestycje oraz badania i prace rozwojowe - dodaje Harrie Schippers, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy przedsiębiorstwa. 

 

 

Najważniejsze dane finansowe – drugi kwartał 2017 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w drugim kwartale 2017 r. obejmują:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4,70 mld USD.
Zysk netto w wysokości 373,0 mln USD.
Marżę brutto na sprzedaży samochodów ciężarowych, części i innych wyrobów w wysokości 14,6%.
Rekordowe przychody PACCAR Parts w wysokości 823,1 mln USD.
Zysk brutto PACCAR Parts w wysokości 152,4 mln USD.
Zysk brutto PACCAR Financial Services wysokości 63,0 mln USD.
Środki pieniężne z działalności produkcyjnej oraz zbywalne papiery wartościowe w wysokości 3,00 mld USD.
Środki pieniężne z działalności operacyjnej za kwartał w wysokości 574,7 mln USD.
Rekordowy kapitał własny w wysokości 7,50 mld USD.

 

Najważniejsze dane finansowe - pierwsza połowa 2017 r.
Najważniejsze informacje dotyczące wyników finansowych PACCAR w pierwszym półroczu 2017 r. obejmują:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto w wysokości 8,94 mld USD.
Zysk netto w wysokości 683,3 mln USD.
Zysk brutto PACCAR Parts w wysokości 304,1 mln USD przy przychodach w wysokości 1,61 mld USD.
Zysk brutto PACCAR Financial Services wysokości 120,3 mln USD.
Środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,19 mld USD.
Emisję obligacji średnioterminowych w wysokości 950,5 mln USD.
Odnawialne bankowe linie kredytowe w wysokości 3,0 mld USD.

 

Światowe rynki samochodów ciężarowych
– W tym roku zrewidowaliśmy w górę szacunki europejskiego rynku samochodów ciężarowych powyżej 16-ton do 290 000-310 000 pojazdów, mając na uwadze stały wzrost gospodarczy i zwiększenie przewozów. Sprzedane w tym roku nowe ciężarówki DAF XF i CF poprawiają wyniki działalności naszych klientów zmniejszając zużycie paliwa do siedmiu procent. Zamówienia na ciężarówki DAF z segmentu powyżej 16 ton wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 10 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. – mówi Preston Feight, wiceprezes PACCAR i prezes DAF.


Zamówienia na ciężarówki klasy 8 w USA i Kanadzie wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. o 44 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszej połowie bieżącego roku Kenworth i Peterbil uzyskały 31,7-procentowy udział w zamówieniach ciężarówek w Kanadzie i USA i 29,6-procentowy udział z sprzedaży detalicznej ciężarówek w Kanadzie i USA.


– W porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. dostawy średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych Kenworth i Peterbilt wzrosły w drugim kwartale o 25 procent. Przewidujemy, że sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych klasy 8 w USA i Kanadzie wyniesie w 2017 r. od 200 000 do 220 000 sztuk. Rynek ciężarówek odzwierciedla dobrą koniunkturę i wysoki tonaż w przewozach. – mówi Gary Moore, wiceprezes wykonawczy PACCAR.

 

PACCAR Parts uzyskuje rekordowe przychody i zysk brutto za kwartał

PACCAR Parts osiągnął rekordowe przychody kwartalne w wysokości 823,1 mln USD w drugim kwartale 2017 r., o dziewięć procent wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły one 756,4 mln USD. Zysk brutto za drugi kwartał 2017 r. osiągnął rekordowe 152,4 mln USD, o 14 procent więcej niż w drugim kwartale 2016 r., kiedy wynosił 133,4 mln USD. Przychody PACCAR Parts za pierwszą połowę 2016 r. wyniosły 1,61 mld USD w porównaniu z 1,48 mld USD za ten sam okres ubiegłego roku. PACCAR Parts uzyskał w pierwszej połowie 2017 r. zysk brutto w wysokości 304,1 mln USD w porównaniu z 268,0 mln USD w pierwszej połowie 2016 r.

 

Dealerzy PACCAR otworzyli 96 sklepów detalicznych z częściami TRP do wszystkich marek w 27 krajach, dzięki czemu sprzedaż dodatkowych części i odnośnych usług na każdym rynku rośnie. PACCAR wciąż zwiększa globalne moce dystrybucyjne w zakresie części zamiennych, dążąc do zapewnienia ich najwyższej dostępności w branży i wspiera wzrost sprzedaży części do silników PACCAR MX oraz program globalnych usług flotowych. Budowane jest nowe centrum dystrybucyjne PACCAR w Toronto, w Kanadzie, o powierzchni ok. 15 000 m2, którego koszt wyniesie 35 mln USD. Przewiduje się, że centrum zostanie otwarte w połowie 2018 r.mówi David Danforth, wiceprezes PACCAR i dyrektor generalny PACCAR Parts.

 

Centrum dystrybucji PACCAR w Toronto

Centrum dystrybucji PACCAR Parts w Toronto, w Kanadzie (wizja architektoniczna)

 

 

PACCAR otwiera centrum innowacji w Dolinie Krzemowej
W tym roku PACCAR otworzy centrum zaawansowanych badań i rozwoju technologicznego w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Centrum będzie koordynować rozwój produktów kolejnej generacji i rozpoznawać technologie wschodzące, które korzystnie wpłyną na sprawność pojazdów w przyszłości. W dziedzinie technologii firma  skoncentruje się na zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS), sztucznej inteligencji, połączeniach komunikacyjnych między pojazdami i rozszerzonej rzeczywistości.

 

– PACCAR z nadzieją spogląda na poszerzenie partnerstwa ze spółkami technologicznymi z Doliny Krzemowej. Centrum innowacji PACCAR będzie się składało z nowoczesnego laboratorium i warsztatów oraz powierzchni biurowej - mówi Darrin Siver, starszy wiceprezes PACCAR senior. 

 

Centrum innowacyjne PACCAR

Centrum innowacyjne PACCAR (wizja architektoniczna)

 

Prace badawczo-rozwojowe oraz inwestycje
Wysokie długoterminowe zyski PACCAR, mocny bilans i intensywna koncentracja na jakości, technologii i produktywności pozwoliły spółce zainwestować w ciągu ostatniej dekady 6,2 mld USD w projekty inwestycyjne, innowacyjne produkty i nowe technologie.

 

– W tym roku inwestujemy kapitał w wysokości 375-425 mln USD i poniesiemy wydatki na badania i rozwój nowych produktów, lepszych zakładów produkcyjnych i wsparcie posprzedażowe w wysokości 250-270 mln USD – mówi George West, wiceprezes PACCAR.

 

Dynacraft, spółka PACCAR, zbuduje w 2018 r. nowy zakład w McKinney, w Teksasie, o powierzchni ok. 12 000 m2. Dynacraft produkuje wysokiej jakości komponenty i podzespoły, takie jak kable do akumulatorów, drzwi i moduły klimatyzacyjne do ciężarówek Kenworth i Peterbilt. Zakład Dynacraft będzie wspierał działalność Peterbilt w Denton, w Teksasie, i produkcję osi przednich 9,1 t do montowania w pojazdach ciężarowych klasy 8 Kenworth i Peterbilt w Ameryce Północnej.

 

W czerwcu DAF rozpoczął eksploatację nowo wybudowanej przyjaznej dla środowiska lakierni kabin w fabryce w Westerlo, w Belgii, która kosztowała 110 mln USD. Najnowocześniejsze roboty lakiernicze zapewniają lepszą jakość lakieru i zwiększają zdolności produkcyjne o 50 procent.

 

– Lakiernia DAF jest najnowocześniejszą lakiernią pojazdów na świecie. Ta inwestycja w technologię będzie wspierać przyszły wzrost udziału DAF w rynku europejskim oraz jej ekspansję geograficzną, a także potwierdzi czołową pozycję DAF pod względem technologicznym w produkcji przodujących w branży pojazdów. – stwierdzia Harry Wolters, dyrektor ds. działalności operacyjnej DAF.

 

Fabryka Dynacraft w McKinney w Teksasie

Centrum innowacyjne PACCAR (wizja architektoniczna)

 

Fabryka silników PACCAR uhonorowana jako zakład najwyższej jakości w 2017 r. (2017 Quality Plant of the Year)
Fabryka silników PACCAR w Columbus, w Missisipi, została uhonorowana przez „Quality Magazine” jako zakład najwyższej jakości w 2017 r. Fabryka uzyskała to wyróżnienie za wdrożenie najlepszych w swojej klasie procesów wytwarzania przodujących w branży silników PACCAR MX-13 i MX-11. „Quality Magazine” przytaczał informacje na temat zaangażowania zakładu w stałe usprawnienia, motywacji pracowników, zarządzania jakością Six Sigma, analiz porównawczych i technologii, które stanowią czynniki kluczowe dla dokonań fabryki.

 

– Jesteśmy dumni z uznania dla naszego zakładu z uwagi na jakość produkowanych tu silników PACCAR i zoptymalizowane procesy produkcyjne. PACCAR wciąż wprowadza innowacje poprzez stałe usprawnienia i kulturę współpracy w zakładzie. Fabryka silników PACCAR zdobyła w ubiegłych latach kilka certyfikatów i wyróżnień branżowych, w tym certyfikat ISO/TS16949 za system zarządzania jakością, a także przez ostatnie trzy lata z rzędu otrzymywała nagrody Frost & Sullivan Manufacturing Leadership. – mówi Lance Walters, dyrektor fabryki silników PACCAR.

 

Fabryka silników PACCAR w Columbus

Fabryka silników PACCAR w Columbus,Missisipi

 

Spółki działu usług finansowych osiągają dobre wyniki
PACCAR Financial Services (PFS), której łączne aktywa wynoszą 12,69 mld USD, dysponuje portfelem 180 000 samochodów ciężarowych i naczep. W tym segmencie działa PACCAR Leasing, duża spółka leasingowa świadcząca pełny zakres usług leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i w Europie, dysponująca flotą 36 000 pojazdów. W drugim kwartale 2017 r. zysk brutto PFS wyniósł 63,0 mln USD w porównaniu z 77,3 mln USD w drugim kwartale poprzedniego roku. W drugim kwartale 2017 r. przychody wyniosły 306,3 mln USD w porównaniu z 297,4 mln USD w tym samym okresie 2016 r. Za pierwsze półrocze 2017 r. PFS uzyskał zysk brutto w wysokości 120,3 mln USD w porównaniu z 157,6 mln USD uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody w pierwszej połowie 2017 r. wyniosły 608,5 mln USD w porównaniu z 586,8 mln USD w tym samym okresie poprzedniego roku.

 

Portfel PFS uzyskał dobre wyniki w drugim kwartale 2017 r. Popyt na używane ciężarówki w branży wzrósł w Stanach Zjednoczonych w bieżącym kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. Odprzedaż pojazdów Kenworth i Peterbilt nadal jest o 10-20 procent wyższa pod względem wartości od transakcji realizowanych przez konkurencję. – mówi Bob Bengston, starszy wiceprezes PACCAR.

 

– Doskonałe dane bilansowe PACCAR oraz jej ratingi kredytowe A+/A1 pozwalają PFS oferować konkurencyjne warunki finansowania detalicznego dealerom Kenworth, Peterbilt i DAF oraz klientom w 24 krajach na czterech kontynentach. Mamy doskonały dostęp do rynków bonów komercyjnych i średnioterminowych papierów dłużnych, co pozwala PFS z zyskiem wspierać sprzedaż ciężarówek PACCAR. – dodaje Todd Hubbard, wiceprezes PACCAR i prezes PACCAR Financial Corp.

 

PACCAR jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie projektowania, wytwarzania i wspierania klientów, którzy pragną nabyć wysokiej jakości samochody ciężarowe przystosowane do niewielkich, średnich i dużych obciążeń pod marką Kenworth, Peterbilt i DAF. PACCAR projektuje również i wytwarza zaawansowane technicznie silniki diesla, zapewnia usługi finansowe i informatyczne oraz dystrybucję części do ciężarówek w związku ze swoją podstawową działalnością.

 

25 lipca 2017 r.  PACCAR zorganizuje telekonferencję dla analityków papierów wartościowych w celu omówienia wyników za drugi kwartał. Osoby zainteresowane mogą przysłuchiwać się konferencji wybierając przycisk „Q2 Earnings Webcast” na stronie internetowej PACCAR. Zapis internetowy telekonferencji będzie dostępny do 1 sierpnia 2017 r.

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij